PL EN


2011 | 6 | 255-269
Article title

Dydaktyka e-biznesu, studencka przygoda z ekonomią

Content
Title variants
EN
Teaching of e-business, student adventure with economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiot „E-biznes” jest w obecnej postaci wynikiem pewnego rodzaju konsensusu, jakim jest z jednej strony ograniczenie limitów godzin, a z drugiej strony wymogi dydaktyczne dla określonych kierunków studiów. Wydaje się, że zakres tematyczny, szerokie odwołania do rzeczywistości gospodarczej, powiązania z praktyką, wymagałyby, aby rozszerzony został wymiar godzinowy całości (wykłady i ćwiczenia). Obecna forma jest pewnego rodzaju minimum merytorycznym i praktycznym dającym jednak dobre podstawy do dalszego studiowania zaprezentowanych obszarów wiedzy oraz przygotowania młodego przedsiębiorcy.
EN
Object of e-business in present form, there is result of kind of certain consensus from one part of limitation of limit of hour that be but from other requirement for definite directions of studies didactic. As seen, that thematic range, wide appealing for economic reality, coherence with practice, they would require in order to dimension has been expanded hour integrity (lecture and exercises). Present form is certain kind of minimum essential and practical, however, good bases for farthest studying presented area of knowledge giving and preparation of young businessmen.
Keywords
Year
Volume
6
Pages
255-269
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Uniwersytete Szczeciński
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Altkom, Bezpieczna firma – polityka bezpieczeństwa. www.altkom.com.pl/bezpieczenstwoIT
  • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • Godziszewski B., Misja organizacji: istota, funkcje, proces formułowania. www2. ksiaznica.torun.pl/odstrat.
  • Imiela T., Próba oceny pozycji strategicznej i koncepcja strategii dla dużej elektrowni, praca magisterska WOiZ Politechniki Łódzkiej 2000.
  • Kowalski P., Tania technologia, „ComputerWorld” z 23.06.2009.
  • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0e6e14e-d45c-4c8a-92c1-e45bb661991c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.