PL EN


2019 | 57 | 147-172
Article title

Rzeczpospolita i Trójmorze w perspektywie wieszczów i oświeconych duchownych

Content
Title variants
EN
The Polish Republic and the Tri-Sea in the perspective of bards and prophecies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza teoretyczna wskazuje, że w przeszłości miały miejsce przepowiednie, które się absolutnie sprawdziły, tworząc niezaprzeczalne fakty, jak te dotyczące upadku Izraela, Rzeczypospolitej i Rosji carskiej. Oznacza to, że istnieje pole badań w zakresie dróg poznania, które prowadzą wieszczów do wiarygodnego prognozowania wydarzeń. Już zgrubne analizy prowadza do wniosku, że ta zdolność zdarza się osobom wysoko rozwiniętym intelektualnie i duchowo. Te wnioski korelują z badaniami z pogranicza fizyki i kosmologii, określane mianem hiperfizyki. Odrodzenie Rzeczypospolitej w granicach Trójmorza jest wyraźnie zapowiedziane w przepowiedniach, tak jak wyraźnie wieszcze zapowiadali jej upadek. Ten stan wiedzy jest motywacją do podjęcia ukierunkowanych działań dla urzeczywistnienia tego pożądanego stanu. Pomaga też w lepszej orientacji Polaków we współczesnym świecie.
EN
A theoretical analysis indicates that in the past there were predictions that were absolutely correct, creating undeniable facts, such as those related to the fall of Israel, the Republic and Tsarist Russia. This means that there is a field of research in the field of cognition, which enables the bards to reliably predict events. Previous analyses lead to the conclusion that this ability is connected with people with high intellectual and spiritual development. These conclusions correlate with the research from the borderline between physics and cosmology, referred to as hyperphysics. The rebirth the Polish Republic within the limits of the Tri-Sea is clearly announced in the prophecies, just as they clearly heralded its collapse. This state of knowledge is the motivation to take targeted actions to create this desired state. It also helps in a better functioning of Poles in the modern world.
Year
Volume
57
Pages
147-172
Physical description
Contributors
References
 • Atkins, P. (2005). Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis [Galileeo’s Finger – The Ten Great Ideas of Science, (2003)]
 • Biblia Tysiąclecia (1971). List Św. Pawła do Efezjan. Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum.
 • Buron, J.G. (1993). Koniec świata? Przepowiednie na rok 2000. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Chociszewski, J. (1895). Księga sybiliańska o przyszłości. Nakładem Księgarni „Dziennika Kujawskiego”. Inowrocław. Reprint, Sandomierz: Wydawnictwo „Armoryka”, 2011 (s. 290–295).
 • Coveney, P., Highfield, R. (1991). The Arrow of Time. London: Flamingo.
 • Dobija, M. (2015a). Gdy rachunkowość była ekonomią. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 83 (139).
 • Dobija, M. (2015b). Organizacja systemu finansowego i priorytety zarządzania w państwach tworzących integracyjną strefę walutową. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2 (42), 86–105.
 • Dobija, M. (2016). Sumeryjskie me i babilońskie tabliczki przeznaczenia jako źródło wiedzy rachmistrza. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 86 (142).
 • Dobija, M. (2017a). Niestandardowe źródła kapitału ludzkiego w rozwoju cywilizacji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 52 (2017), 21–42. DOI: 10.15584/nsawg.2017.4.2.
 • Dobija, M. (2017b). Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50 (2) (2017), 144–162. DOI: 10.15584/nsawg.2017.2.9.
 • Dobija, M. (2018a). Integracyjna strefa walutowa źródłem siły Międzymorza. ARCANA, 139.
 • Dobija, M. (2018b). Concept of Integrative Currency Area and Application to the Central Europe. Modern Economy, 9, 1247–1261. DOI: 10.4236/me.2018.97081.
 • Herodot (2015). Dzieje. Warszawa: Czytelnik.
 • Internetowy Polski Słownik Biograficzny (hasło: Stanisław Reszka (Rescius, Reski) (1544–1600). Pobrane z: http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stanislaw-reszka (2018.05.13).
 • Józef Flawiusz. Dzieje wojny żydowskiej przeciwko Rzymianom. Pobrane z: https://www.inbook.pl/dzieje-wojny-zydowskiej-przeciwko-rzymianom-jozef-flawiusz-pdf
 • Kaku, M. (1994). Hiperprzestrzeń, wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar. Warszawa: Prószynski i S-ka.
 • Kragh, H. (2016). Wielkie spekulacje. Teorie i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii. Kraków: Copernicus Center Press.
 • Księga Urantii (2009). © 2009 Urantia Foundation. Przekł. M. i P. Jaworscy.
 • Kurek, B., Dobija, M. (2013). Towards Scientific Economics. Modern Economy, Vol. 4, nr 4, ePub, 293–304. DOI: 10.4236/me.2013.44033.
 • Mazur, M. (1976). Cybernetyka i charakter. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Miller, R.F., (1985), Święty demon Rasputin i kobiety (s. 339). Łódź. Wydawnictwo Łódzkie.
 • Norbu, N., (2001). Kryształ i ścieżka światła. Sutra, Tantra i Dzogczen (The crystal and the way of light). Kraków: Wydawnictwo “A”.
 • O. Flawian Niebiański, Salwatorianin (1943), Przepowiednie dla Polski a czasy obecne. Nakładem Ojcowie Salwatorianie, 1538 Roosevelt Street, Gary, Indiana.
 • Posdzech, O. (1998). Protosimplex – Ideas of Burkhard Heim. Pobrane z: http://www.engon.de/protosimplex/index_e.htm (2016.07.23).
 • Rajska, J., Czapiewski, J., Rajska, M. (2012). Między chaosem a świadomością. Hiperfizyka. Gdynia.
 • Sheldrake, R. (2015). Nauka – Wyzwolenie z dogmatów (Science delusion-Freeing the Spirit of Enquiry). Wrocław: Wydawnictwo Manendra.
 • Stagraczyński, J. (1897). Historia biblijna dla rodzin chrześcijańskich, czyli proste a gruntowne objaśnienie Dziejów Starego i Nowego Testamentu (s. 787–794). Oprac. ks. proboszcz J. Stagraczyński. t. II: Nowy Testament. Drukiem i nakładem Karola Miarki w Mikołowie.
 • Steiner, R. (1993). Wszechświat, Ziemia, Człowiek (Welt Eerde und Mensch, 1908). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Virya.
 • Szarota, T. Przepowiednia. Pobrane z: http://niniwa22.cba.pl/szarota_przepowiednia.htm(2018.05.22).
 • Zieliński, W.P., Zasady życia według Dalajlamy. Pobrane z: http://przewodnikduchowy.pl/a/zasady-zycia-wedlug-dalajlamy.php (2018.05.27).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0f06802-bad0-427b-b4bf-2d919479b881
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.