PL EN


1996 | 4 | 47-57
Article title

Stan poznania Lednickiego Parku Krajobrazowego i proponowanew formy ochrony przyrody

Content
Title variants
DE
Der Untersuchungszustand der Natur in Lednica - Landschaftspark und vorgeschlagene Naturschutzformen
Languages of publication
PL
Abstracts
DE
Der Artikel bespricht Hauptthesen von vier Vorträgen, die auf d er Konferenz zur Strategie des Schutzes der Natur- und Kulturbestände in Lednicki und Nadgoplański Park Krajobrazowy (Lednica- und Gopło-Landschaftsparks) gehalten waren. Sie beziehen sich au f den Untersuchungszustand der Natur in Lednicki Park Krajobrazowy, Rolle der wissenschaftlichen Forschungen in Landschaftsparks, Einschätzung der Größe von Naturumwandlungen auf Grund der paläoökologischen Untersuchungen und Vorschläge für die Naturschutzformen. Es wurde vorgeschlagen (Abb. 1), vier Ökoanbauflächen, zwei Dokumentierungsstellen und zwei Natur-Landschaftskomplexe zu berufen. In dieser Abbildung wurde auch die Lokalisierung von zwei Objekten, die ins Naturdenkmalregister als Kulturgüter eingetragen sind sowie drei Hofparks, die auch dem Konservationsschutz unterliegen, bezeichnet.
Keywords
Year
Volume
4
Pages
47-57
Physical description
Dates
published
1996
Contributors
 • Instytut Badań Czwartorzędu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
References
 • Bednorz J., Kosiński Z. 1993. Tymczasowa lista fauny ptaków, (w:): Tymczasowy wykaz współczesnych i kopalnych roślin o raz awifauny (red. K. Tobolski), Sorus: 55 - 62.
 • Dąmbska I. 1971. Tolypella glomerata (Desvaux) v.Leonhardii, nowy dla Polski gatunek Characeae. BFnPZ, B. 24: 275-279.
 • Denisiuk Z. 1992. Nowa ustawa o ochronie przyrody na tle tradycji i histrycznych reguł prawnych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 48/1, 5-17.
 • Drzymała S., Mосek A. 1989. Pokrywa glebowa po wschodniej stronie Jeziora Lednickiego. SL I, 233-238.
 • Dzięciołowski E., Górecki J., m 1989. Interdyscyplinarne badania Ostrowa Lednickiego i jego osadniczego zaplecza. SL I, 185 - 189.
 • Hoffа T. 1991. Rozmieszczenie i typologia osadów biogenicznych w zbiorniku sedymentacyjnym koło Dziekanowic, (w:) Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, Biblioteka Studiów Lednickich 1, red. K. Tobolski, s. 103 - 109. Poznań
 • Jackowiak B., Tobolski K. 1993. Tymczasowa lista florystyczna współczesnych roślin naczyniowych. (w:) Tymczasowy wykaz współczesnych i kopalnych roślin oraz awifauny (red. K. Tobolski), Sorus, 19-54
 • Kasprzak K., Tobolski K. 1992. Projekt ochrony parków krajobrazowych na przykładzie Lednickiego i Sierakowskiego Parku Krajobrazowego w woj. poznańskim. Parki Narodowe, 4, 2-4.
 • Kaszubkiewicz A. 1991. Lednicki Park Krajobrazowy. SL 2, 373-380.
 • Kowalewski G., Wiśniewski R. 1994. Zbiorniki akumulacji biogenicznęj na południe od jeziora Lednica. SL 3, 277-308.
 • Kurnatowska Z. 1989. Kierunki badań nad Ostrowem Lednickim i jego regionem osadniczym. SL 1, 7-16.
 • Kurnatowska Z. 1993. Miejsce interdyscyplinarnych badań lednickich w badaniach regionalnych Wielkopolski, (w:) Przeszłość regionu Ostrowa Lednickiego i jego perspektywy, (red. Z. Kurnatowska), PTPN PrKA, 12, s. 5-11.
 • Litt T. 1988. Untersuchungen zur spätglazialen Vegetationsentwicklung bei Dziekanowice (Umgebung Lednogóra, Wielkopolska). AP, 28 (1 - 2), 49 - 60.
 • Litt T. 1988. Dryas octopetala w późnoglacjalnych osadach limnicznych koło Dziekanowic (okolice Lednogóry, Wielkopolska). Sprawozdania PTPN 105 za 1986: 155-156.
 • Podolski G. 1991. Zbiorowiska roślinne Jeziora Lednickiego. SL 2, 289-314.
 • Skoczylas J. 1989. Budowa geologiczna i surowce mineralne regionu Jeziora Lednickiego. SL 1, 209-224.
 • Skoczylas J. 1990. Użytkowanie surowców skalnych we wczesnym średniowieczu w północno-zachodniej Polsce. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Seria Geologia n, 12: 1-138.
 • Stankowski W. 1989. Morfogeneza Jeziora Lednickiego i jego obramowania (Doniesienie wstępne). SL 1, 225-231.
 • Tobolski K. 1989. Problematyka paleoekologiczna w kompleksowych badaniach okolic Jeziora Lednickiego. SL 1, 201-108.
 • Tobolski K. 1990. Pierwotna roślinność leśna środkowej Wielkopolski i jej antropogeniczne przekształcenia. W: Paleoekologia i paleolimnologia postglacjału Niżu Polskiego (red. K. Tobolski). Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1990 nr 40 w serii publikacji CPBP o4.10 „Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego”, 11-20.
 • Tobolski K. 1990: Paläoökologische Untersuchungen des Siedlungsgebietes im Lednica Landschaftspark (Nordwestpolen). Offa, 47, 109-131.
 • Tobolski K. 1993. Badania ekologicznej przeszłości Lednickiego Parku Krajobrazowego. W: Przeszłość regionu Ostrowa Lednickiego i jego perspektywy (red. Z. Kurnatowska). PTPN PrKA, 12, 13-22.
 • Tobolski K. 1993. Przyroda Lednickiego Parku Krajobrazowego i jej badania - wprowadzenie. W; Tymczasowy wykaz współczesnych i kopalnych roślin oraz awifauny (red. K. Tobolski), Sorus, 5-17.
 • Tobolski K., Litt T. 1994. Vorallerödzeitliche Seeablagerungen in Wielkopolska (Grosspolen).W: Festschrift Gerhard Lang, (red. A.F.Lotter & B. Ammann), Dissertationes Botanicae 234, 487-496.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
83-903072-2-7
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0f2e794-26fc-49ff-8988-3fb033e7321c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.