PL EN


2013 | 3 | 384-385
Article title

Rola lekarza POZ w pomocy ofiarom urazów. Analiza dokumentacji medycznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
POZ   SOR   urazy  
Contributors
References
  • Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 nr 191 poz. 1410).
  • Lipiński J, Lasek J. Epidemiologia urazów, śmiertelności i kalectwa pourazowego, profilaktyka. W: Brongel L, Lasek J, Słowiński K, red. Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Kraków: Wydawnictwo Medyczne; 2008.
  • Najwyższa Izba Kontroli. Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego. Informacja o wynikach kontroli. Nr ewidencyjny:P/11/094. 2012.11.06. www.nik.gov.pl.
  • Bujnowska-Fedak MM, Sapilak BJ, Steciwko A. Epidemiologia schorzeń i struktura zachorowań w praktyce lekarza rodzinnego.Fam Med Prim Care Rev 2011; 13: 135–139.
  • Kosiak W. Ultrasonograf stetoskopem lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12: 389–393
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0f76a83-56fa-4cb3-b537-ad6eaeef6625
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.