PL EN


2018 | 1(21) | 57-78
Article title

DOMY TURYSTYCZNO-ZDROWOTNE ŚRODOWISK KOLEJARSKICH II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BUDOWANE I UTRZYMYWANE W SYSTEMIE DOBROWOLNYCH OPODATKOWAŃ

Content
Title variants
EN
TOURISM AND HEALTH HOUSES OF RAILWAYMAN COMMUNITY OF THE II REPUBLIC OF POLAND DEVELOPED AND MAINTAINED UNDER VOLUNTARY TAXATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dwudziestolecie międzywojenne było w Polsce okresem wyjątkowego poświęcenia, które należy utożsamiać z wielkim patriotyzmem i wręcz emocjonalnym odnoszeniem się do spraw „wagi państwowej”. Jednym z jego przejawów było budowanie i utrzymywanie w systemie dobrowolnych opodatkowań ośrodków turystyczno-leczniczych. To była forma wspierania państwa w rozwiązywaniu jego ważnych społecznie problemów. W tym ogólnopolskim procesie nie zabrakło kolejarzy polskich, którzy tworzyli jedną z najbardziej licznych grup zawodowych. W ciągu kilkunastu lat uruchomiono kilka „pomnikowych” realizacji, z których część – przy zmienionej formie wykorzystania – funkcjonuje do dzisiaj.
EN
In Poland the interwar period was a time of an extraordinary sacrifice, which should be identified with great patriotism and even emotional referring to the matters of state. One of the signs was to develop and maintain tourist and health centers under a system of voluntary taxation. It was a form of supporting the state in solving its socially important problems. Polish railwaymen, who created one of the most numerous professional groups, participated in this nationwide process. Over several dozen years, several monumental projects have been launched, some of which – with a modified form of use – are still in operation today.
Year
Volume
Pages
57-78
Physical description
Contributors
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
  • 20-lecie Komunikacji w Polsce Odrodzonej, Kraków 1939.
  • 25 lat działalności Towarzystwa Kolonii Letnich w m. Warszawie, Warszawa 1907.
  • Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze Rodziny Kolejowej, Warszawa 1938.
  • Krauze-Jaworska H., Zarys historii Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP 1918–1939, Warszawa 1968.
  • Lato na letnisku w dorzeczu Skawy, Maków Podhalański 1937.
  • Sprawozdanie Zarządu Okręgu „Rodziny Kolejowej” w Krakowie z działalności za czas od 1-go czerwca 1934 roku do 31 grudnia 1935 roku, Kraków 1936.
  • Sprawozdanie Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej w Radomiu za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1936 roku, Radom 1937.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0fdbad9-ba0d-4adf-b9b9-73db2da87053
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.