PL EN


2012 | 4(26) | 81-88
Article title

Prospects of using temporal logics for knowledge management

Title variants
PL
Perspektywy wykorzystania logik temporalnychw zarządzaniu wiedzą
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper concerns the possibility of using temporal logics for knowledge management. The idea of knowledge management is presented, along with the most typical computer solutions for this area. The temporal aspect of knowledge management is pointed out. Bearing in mind this temporal aspect, the paper presents the possible advantages of extending knowledge representation for knowledge management with temporal formalisms.
Year
Issue
Pages
81-88
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
 • Allen J.F., Maintaining knowledge about temporal intervals, ”Communications of the ACM”, vol. 26, no. 11, November 1983.
 • Benthem van, J., Temporal logic, [in:] Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Program¬ming, eds. D.M. Gabbay, C.J. Hogger, J.A. Robinson, vol. 4, Epistemic and Temporal Reasoning, Clarendon Press, Oxford 1995.
 • Bielecki W., Wirtualizacja nauczania, [in:] B. Wawrzyniak, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2003.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, „E-mentor” 2005, nr 8.
 • Halpern J.Y., Reasoning about knowledge: A survey, [in:] Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, eds. D.M. Gabbay, C.J. Hogger, J.A. Robinson, vol. 4, Epistemic and Temporal Reasoning, Clarendon Press, Oxford 1995.
 • Jakubczyc J., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1996.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2006.
 • Kania K., Temporalne bazy danych w systemach informatycznych zarządzania, Prace Naukowe Akade¬mii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • Koenig M., Srikantaiah T., Knowledge Management. Lessons Learned. What Works and What Doesn’t, New Jersey 2004.
 • Kowalski R., Sergot M., A logic-based calculus of events, [in:] Foundations of Knowledge Base Management: Contributions from Logic, Databases, and Artificial Intelligence, eds. J.W. Schmidt, C. Thanos, Springer, Berlin, Heidelberg 1989.
 • Mach M.A., Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzia inteligentne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Mylopoulos J., Borgida A., Jarke M., Koubarakis M., Telos: Representing knowledge about information systems, “ACM Transactions on Information Systems”, vol. 8, no. 4, October 1990.
 • Riempp G., Integrierte Wissensmanagement-Systeme, Berlin-Heidelberg 2004.
 • Vila L., A survey on temporal reasoning in artificial intelligence, “AI Communications” 1994, 7(1).
 • Wykowska G., Techniki informacyjne w zarządzaniu wiedzą, MSc Dissertation, SGH, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1109382-1982-4779-882d-7ce84d876bea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.