PL EN


2013 | 76/2 | 75-80
Article title

Jan Kazimierz Muszyński (1884–1957) — profesor farmakognozji Uniwersytetu w Wilnie, a po wojnie w Łodzi, utalentowany rysownik roślin i preparatów farmakognostycznych

Content
Title variants
EN
Jan Kazimierz Muszyński (1884–1957) — Professor of Pharmacognosy of the University in Vilnius, and After the War in Łódź, Talented Drawer of Plants and Pharmacognostic specimen
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dorobek naukowy i działalność społeczna prof. dr. Jana Kazimierza Muszyńskiego była przedmiotem dysertacji doktorskiej Danieli Kaszczyk-Grodzickiej oraz licznych publikacji innych autorów. Jednak wśród szeregu uzdolnień tego znakomitego uczonego pominięto jego wielki talent rysowniczy. Był on szczególnie cenny w tamtych czasach, gdy nie było jeszcze możliwości fotografowania obrazu z mikroskopu. Jan Muszyński ilustrował publikacje naukowe Mikołaja Kuźniecowa, prof. botaniki i dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Dorpacie, który w związku z jego talentem rysowniczym zatrudnił go w charakterze asystenta, jeszcze zanim Jan Muszyński ukończył studia farmacji na Uniwersytecie w Dorpacie z dyplomem prowizora. Dziełem Jana Muszyńskiego jest także Atlas farmakognostyczny dla studentów i aptekarzy, wydany w Warszawie w 1923 r., który obejmuje liczne rysunki przekrojów mikroskopowych roślin lekarskich.
EN
The scientific output and social activity of professor doctor Jan Kazimierz Muszyński was an object of the doctor dissertation of Daniela Kaszczyk-Grodzicka and numerous publications of other authors. However, among the long list of the talents of that outstanding scientists his great talent as a drawer was omitted. It was especially recognized at those times, when there was no possibility to take pictures of microscope images. Jan Muszyński used to illustrate the scientific publications of Mikołaj Kuźniecow, the professor of botany and the director of the Botanic Garden of University of Dorpata, who employed Jan Muszyński as an assistant, because of his drawing talent, even before his graduation from the faculty of pharmacy of the University in Dorpata with the diploma of a commissioner. Jan Muszyński was also an author of Pharmacognostic atlas for students and pharmacists published in Warsaw in 1923 year, which includes lots of his drawings of microscope sections of curative plants.
Publisher

Year
Volume
Pages
75-80
Physical description
Contributors
  • Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b114f7c5-3e4b-41a1-abe7-f0a0d8be27e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.