PL EN


2019 | 2(56) | 118-131
Article title

Płaszczyzny współpracy Biblioteki Politechniki Opolskiej ze środowiskiem akademickim uczelni

Content
Title variants
EN
The cooperation of the university library with the academic environment on the example of the Opole University of Technology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W bibliotekach akademickich w ramach działalności statutowej podejmowanych jest wiele przedsięwzięć wspierających naukę i dydaktykę. Biblioteki organizują warsztat pracy naukowców, dokumentują dorobek naukowy oraz dokonują oceny parametrycznej jednostek naukowych. Prowadzą zajęcia dla studentów z zakresu wiedzy o zasobach i usługach biblioteki oraz organizują szkolenia m.in. z zakresu parametryzacji, open access i prawa autorskiego dla kadry naukowej. Biblioteki podejmują również inicjatywy mające zaspokajać potrzeby kulturalne. W artykule zaprezentowano działania Biblioteki Politechniki Opolskiej realizowane na rzecz i we współpracy z władzami i społecznością akademicką uczelni.
EN
The paper presents the areas of cooperation of the Main Library of Opole University of Technology with authorities, research workers and students of the university at the interface between didactic, scientific and service activities. The main tasks of the library focus on gathering, developing, sharing, scientific information as well as promotion and activities in the area called “third place”.
Publisher

Year
Issue
Pages
118-131
Physical description
Contributors
  • Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Biblioteka Politechniki Opolskiej
References
  • Hudzik, K. (2018). Biblioteka akademicka i nauka w procesie transformacji cyfrowej: próba diagnozy. Biblioteka, 22, 143-155. DOI: 10.14746/b.2018.22.8
  • Jeszke, Ł., Pujanek, I., Tomaszczak, R. (2016). Formy kształcenia i transferu wiedzy realizowane przez pracowników biblioteki Politechniki Poznańskiej – stan obecny i perspektywy. W: S. Skórka, M. Rogoż, E. Piotrowska (red.), Bibliotekarz 2.0. Nowe technologie. Nowe wyzwania (s. 128–139). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
  • Karwasińska, E., Kozak, H. (2011). Ask a librarian–serwis Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biuletyn EBIB, 1(119). Pobrane 22 października 2019, z http://www.ebib.pl/2011/119/a.php?karwasinska_kozak
  • Marciniak, A. (2016). Czy studenci chcą się uczyć od bibliotekarzy? O wdrażaniu edukacji permanentnej i idei społeczeństwa wiedzy przez biblioteki uczelniane. W: W. Juszczyk (red.), Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej (s. 85–99). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Pietrzyk-Leonowicz, S. (2017). Miejsce biblioteki w strukturze uczelni. W: A. Łupszak, J. Leśniewski (red.), V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (s. 19–34). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  • Theus. M. (2015). Biblioteka w sieci usług: o nowatorskich usługach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych (red.), Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej (s. 427-437). Poznań: Oficyna Wydawnicza Atut.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1160279-3a3c-4de5-8ddc-f0a02aaa4bb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.