PL EN


2015 | 232 | 7-22
Article title

Tworzenie portali korporacyjnych dla organizacji z sektora ochrony zdrowia

Authors
Content
Title variants
EN
Designing of corporate portals for the healthcare organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia narzędzi internetowych w usprawnianiu funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Przedstawiono wyniki badań pokazujących, jakie narzędzia mogą zaoferować placówki medyczne w Polsce, a do jakich chcieliby mieć dostęp pacjenci. W artykule została zaprezentowana również specyfikacja funkcjonalności, jakie powinien posiadać portal korporacyjny przeznaczony dla placówek medycznych, oraz wytyczne do tworzenia portali korporacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej. W opracowaniu zastosowano kwerendę bibliograficzną oraz przytoczono wyniki badań własnych.
EN
The aim of the paper is to show the importance of web tools in improving the functioning of healthcare organizations in Poland. The results of studies showing what tools healthcare facilities can offer and to which patients would like to have access were presented. The article also presents the guidelines for designing and creating corporate portals for healthcare facilities. In the paper the bibliographic query and the results of own research were used.
Year
Volume
232
Pages
7-22
Physical description
Contributors
References
 • Batko K. (2011), Portale korporacyjne w procesie kreowania wizerunku organizacji z sektora ochrony zdrowia w Polsce, UE, Katowice.
 • Batko K. (2014), Wizerunek organizacji z sektora ochrony zdrowia w opinii pacjentów i ekspertów – wyniki badań bezpośrednich [w:] B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.
 • Batko K. (2012), Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w transformacji organizacji z sektora ochrony zdrowia – koncepcja e-zdrowie [w:] C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 100.
 • Benicewicz-Miazga A (2005), Grafika w biznesie, projektowanie elementów tożsamości wizualnej, Helion, Gliwice.
 • Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2000), Zagadnienia analizy i projektowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa.
 • Frankowski J., Frankowska A. (2011), Informatyzacja w opiece zdrowotnej – infrastruktura i architektura rozwiązań dla wsparcia interaktywnej komunikacji z pacjentem [w:] M.D. Głowacka (red.), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Konteksty i determinanty zmian, Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań.
 • Korczak K.(2014), Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Korczak K. (2009), Koncepcja internetowej obsługi pacjenta [w:] J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’09, AE, Katowice.
 • Krobn R. (2006), IT Tools Personalize Healthcare Marketing and Communication, „Journal of Healthcare Information Management”, Vol. 20, No. 3.
 • Lubitz D. von, Wickramasinghe N. (2006), Networkcentric Healthcare: Outline of Entry Portal Concept, „International Journal of Electronic Business Management”, Vol. 4, No. 1.
 • Maciejowski T. (2003), Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Małachowski A. (2009), Publiczny portal regionalny jako narzędzie rozwoju gospodarczego. Analiza zakresu tematycznego kategorii „gospodarka” w wybranych publicznych portalach regionalnych [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji, t. 2, AE, Katowice.
 • Nielsen J. (2003), Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice.
 • Raport PBI (2011), Internetowe serwisy o zdrowiu, http://pbi.org.pl/raporty/zdrowieserwisy.pdf (dostęp: 12.08.2014).
 • Rydz A. (2008), Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Selsky D.B., Eisenberg F.P., Spena R.P., Hersh W., Price S.L., Buitendijk H.J. (2001), Knowledge Integration. Insight Through the E-Portal, „Journal of Healthcare Information Management”, Vol. 15, No. 1.
 • Sokołowski A, Sroka M. (2013), Determinanty funkcjonalności zintegrowanych systemów dedykowanych podmiotom leczniczym, „Wiadomości Lekarskie”, t. LXVI, nr 1.
 • Turban E., King D., McKay J., Marshall P., Lee J., Viehland D. (2008), Electronic Commerce 2008. A Managerial Perspective, Pearson Education International, Upper Saddle River.
 • Tyson T.R. (2000), The Internet: Tomorrow’s Portal to Non-Traditional Health Care Services. New Developments in Informatics And Ambulatory Care, „Journal of Ambulatory Care Management”, Vol. 23, No. 2.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2011 r, nr 113, poz. 657.
 • Ziemba E. (2005), Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych, AE, Katowice.
 • Ziemba E (2009), Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy, AE, Katowice.
 • [www 1] http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2013/02/google-ulubionym-leka- rzem-polakow-(infografika).aspx (dostęp: 12.08.2014).
 • [www 2] http://pbi.org.pl/raporty/zdrowieserwisy.pdf (dostęp: 12.08.2014).
 • [www 3] http://p1.csioz.gov.pl/. (dostęp: 12.08.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1173118-fc87-41ca-b86b-24f7e0f263a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.