Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 16 | 58-66

Article title

Innovative environment of the Zlínský Region

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Innovations are presently considered one of the most important factors of the regional development. Their introduction enhances the competitiveness of the region, economic growth and living standard in regions. The objective of the contribution is to assess regional innovative potential of the Zlínský region, to present the results of enquiry aimed at the analysis of conditions and hinterland for the innovative enterprise in the Zlínský region and to identify the demands of entrepreneurial subjects in R&D.

Contributors

 • Palacky University in Olomouc, Czech Republic, Department of Geography
 • University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, Department of Geography
 • University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, Department of Geography
 • Palacky University in Olomouc, Czech Republic, Department of Geography

References

 • Frantál, B., Klapka, P., Kunc, J., 2007, Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR. Národohospodářský obzor 7:3, s. 35–45.
 • Klapka, P., Kunc, J., Jánošík, D., 2007, Inovační potenciál v regionech ČR – komparace krajů. In: Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU a Stredoeurópska vysoká škola, Brno, s. 69–75. (CD ROM)
 • Klapka, P., Kunc, J., 2007, Možnosti výzkumu inovačního prostředí. Miscelanea Geographica 14, s. 99–104.
 • Klapka, P., Kunc, J., 2006, Inovace v prostoru a čase. In: Sborník z IX. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU, Brno, s. 23–29.
 • Kunc, J., Klapka, P., Frantál, B., 2008, Innovative potential in the regions of the Czech Republic – economic, societal and regional aspects. In: Svatoňová, H. et al.: Geography in Czechia and Slovakia: theory and practice at the onset of 21st century. Masarykova univerzita, Brno, s. 246–251.
 • Ptáček, P., 2007, The Regional Institutional Structure of Innovation Policy in the Czech Republic. Pécsi politikai tanulmányok IV., Pécs, p. 53–62, ISBN 978-963-642-148-9.
 • Ptáček, P., 2006,Inovační politika České republiky. In: Klímová, V. (ed.): IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, ESF MU Brno, s. 31–35. ISBN80-210-4155-2.
 • Tonev, P., Toušek, V., 2002, Typologie okresů České republiky (podle struktury zaměstnaných s důrazem na odvětví zpracovatelského průmyslu), [The Typology of the Czech Republic Districts (according to the Structure of Employed with the Emphasis on the Branch of the Manufacturing Industry)]. In: M. Balej (ed.): XX. jubilejní sjezd ČSGS. - Sborník tematického okruhu Regionální rozvoj / regionalizace. - Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002. - s. 67–78. - ISBN 80-7044-409-6

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b1258946-1e03-4c9c-ac01-211fd8f24f0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.