PL EN


2018 | 11 | 73-88
Article title

Felietonowo sprofilowana publicystyka ewangelizacyjna w ujęciu dyskursywnym (na wybranych przykładach)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL DE EN
Abstracts
EN
The article contains an analysis of a monothematic and isofunctional set of author’s utterances implementing genre conventions of the column. However, they are not analyzed in the genre per- spective. The author aims to illustrate the issue of identity parameters of texts, perceiving them as a mosaic of relations determined by concepts in the eld of culturally entangled communication such as: journalism, evangelization, (evangelistic, press) discourse, genre, and text. The arrange- ment of concepts from types of human activity, communication spaces and discourses through genre lters to texts allowed to extract and characterize the phenomenon of the column pro led evangelization journalism in analyses embedded in discourse analysis, yet without displaying its speci c current.
Keywords
Contributors
author
References
 • Austin, John L. (1963): Performative-constative. In: Charles E. Caton (Hrsg.): Philosophy and Ordinary Language. Urbana, S. 22–54.
 • Bachtin, Michail (1978/2004): Das Problem der sprachlichen Gattungen. Übersetzt von Jeannette Dittmar und Katharina Meng. In: Konrad, Ehlich/ Meng, Katharina (Hrsg.): Die Aktualität des Verdrängten. Heidelberg, S. 447-484.
 • Bachtin, Michail (1979): Die Ästhetik des Wortes. Herausgegeben von Rainer Grübel. Frankfurt am Main.
 • Bachtin, Michail (1979): Problema rečevych žanrov. In: Bachtin, Michail (Hrsg.): Estetika slovesnogo tvorčestva. Moskva.
 • Bartmiński, Jerzy (1991): Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka. In: Gajda, Stanisław (Hrsg.): Synteza w stylistyce słowiańskiej. Opole, S. 33-47.
 • Bartmiński, Jerzy (2001): Styl potoczny. Bartmiński Jerzy (Hrsg.): Współczesny język polski. Lublin, S. 115-134.
 • Bartmiński, Jerzy/ Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława (2010): Tekstologia. Warszawa.
 • Bilut-Homplewicz, Zofia/ Czachur, Waldemar/ Smykała, Marta (Hrsg.) (2009): Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Wrocław.
 • Dobrzyńska, Teresa (1992): Gatunki pierwotne i wtórne (Czytając Bachtina). In: Dobrzyńska, Teresa (Hrsg.): Typy tekstów. Warszawa, S. 75-80.
 • Duszak, Anna (1998): Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa.
 • Gajda, Stanisław (1990): Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon? Opole.
 • Gajda, Stanisław (2001): Gatunkowe wzorce wypowiedzi. In: Bartmiński, Jerzy (Hrsg.): Współczesny język polski. Lublin, S. 255-268.
 • Głowiński, Michał (1969): Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej. In: Głowiński, Michał (Hrsg.): Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Wrocław.
 • Grice, H. Paul (1975): Logic and Conversation. In: Peter Cole, Jerry L. Morgan (Hrsg.): Speech acts. New York, S. 41-58.
 • Jarosiński, Zbigniew (1975): Tekst użytkowy i tekst literacki w drugiej połowie XIX wieku. In:
 • Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 4 (22), S. 7-27.
 • Kita, Małgorzata (1998): Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja. Katowice.
 • Ługowska, Jolanta (1992): Opowieści o strachach, strzygach i czarownicach jako przykład tekstów o intencji wzbudzenia lęku. In: Dobrzyńska Teresa (Hrsg.): Typy tekstów. Zbiór studiów. Warszawa, S. 38-51.
 • Maciejewski, Janusz (1975): Obszary trzecie literatury. In: Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 4 (22), S. 89-107.
 • Ostaszewska, Danuta (2000) (Hrsg): Gatunki mowy i ich ewolucja. Band I: Mowy piękno wielorakie. Katowice.
 • Ostaszewska, Danuta (2004) (Hrsg): Gatunki mowy i ich ewolucja. Band II: Tekst a gatunek. Katowice.
 • Ostaszewska, Danuta (2007) (Hrsg.): Gatunki mowy i ich ewolucja. Band III: Gatunek a odmiany funkcjonalne. Katowice.
 • Ostaszewska, Danuta/ Przyklenk Joanna (2011) (Hrsg): Gatunki mowy i ich ewolucja. Band IV: Gatunek a komunikacja społeczna. Katowice.
 • Ostaszewska, Danuta/ Przyklenk Joanna (2015) (Hrsg): Gatunki mowy i ich ewolucja. Band V: Gatunek a granice. Katowice.
 • Rejter, Artur (2000): Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice.
 • Searle, John (1976): The Classification of Illocutionary Acts. In: Language in Society 5, S. 1-23.
 • Skwarczyńska, Stefania (1965): Wstęp do nauki o literaturze. Band 3, Warszawa.
 • Starzec, Anna (1999): Współczesna polszczyzna popularnonaukowa. Opole.
 • Sujkowska-Sobisz, Katarzyna/ Wyrwas, Katarzyna (2003): Dwa typy kontaminacji gatunkowych. In: Ostaszewska, Danuta (Hrsg.): Gatunki mowy i ich ewolucja. Band II: Tekst a gatunek. Katowice, S. 60-70.
 • Teodorowicz-Hellman, Ewa (2004): Zmiany gatunków mowy w przekładzie. (Na podstawie
 • szwedzkich tłumaczeń „Pana Tadeusza”). In: Ostaszewska, Danuta (Hrsg.): Gatunki mowy i ich ewolucja. Band II: Tekst a gatunek. Katowice, S. 359-371.
 • Wierzbicka, Anna (1983): Genry mowy. In: Dobrzyńska, Teresa/ Janus, Elżbieta (Hrsg.): Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Wrocław, S. 125-137.
 • Wierzbicka, Anna (1991): Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction. BerlinNew York.
 • Witosz, Bożena (2005): Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice.
 • Witosz, Bożena (2015): Grundlagen der Textsortenlinguistik. Übersetzt aus dem Polnischen von Anna Hanus und Iwona Szwed. Frankfurt am Main.
 • Wojtak, Maria (2004): Gatunki prasowe. Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b12f368c-e512-496a-a52a-e195a24d76c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.