PL EN


2019 | 2 | 2 | 73-84
Article title

Lokalna prasa a początki turystyki i sportu w Zakopanem

Authors
Content
Title variants
EN
The beginnings of sport and tourism in Zakopane in the local press
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The end of XIX and beginning of the XXth century was the time of rapid development of Tatra tourism. It was also the time during which Zakopane became the leading touristic venue. Polish Intelligentsia, who came in huge numbers to this place from all annexed territories, had the main influence on that process. The achievements of pioneers in Tatra tourism were the major subjects in the local press, whose dynamic development depended on the growing number of visitors coming to Zakopane. During the years 1891–1914 there were altogether 12 journals that described socio-economic development of Zakopane, included science and popular science articles from various fields and, more importantly, promoted tourism, presented accounts of mountain treks and activities carried out by Polish Tatra Society and Tatra Mountains Volunteer Rescue Service. The press in Zakopane described and presented discussions on controversial topics such as, for example, building the mountain cableway to Świnica Peak. At the beginning of the XXth century the local press included articles written by famous sports and recreation promoters as: Leopold Świerz, Stanisław Będzikiewicz, Eugeniusz Piasecki, Stanisław Barabasz i Mariusz Zaruski.
PL
Przełom XIX i XX wieku to okres silnego rozwoju turystyki tatrzańskiej, a także lata, w których Zakopane jako ośrodek tego ruchu staje się konkurencją dla Krynicy, Rabki, Szczawnicy, czy też licznych kurortów w Karpatach Wschodnich. Dokonania pionierów turystyki tatrzańskiej stanowiły temat zainteresowania lokalnej prasy, której dynamiczny rozwój następował wraz ze zwiększającą się frekwencją odwiedzających Zakopane. W latach 1891–1914 w Zakopanem ukazało się ogółem dwanaście czasopism, w których oprócz spraw związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Zakopanego wiele miejsca zajmowało propagowanie turystki, sprawozdania z odbytych wycieczek górskich, działalność Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na łamach zakopiańskiej prasy odbywała się dyskusja na budzący kontrowersje temat dotyczący budowy kolejki na Świnicę. Początkiem XX w. w lokalnej prasie publikują swoje artykuły propagatorzy sportu i rekreacji: Leopold Świerz, Stanisław Będzikiewicz, Eugeniusz Piasecki, Stanisław Barabasz i Mariusz Zaruski.
Contributors
  • Polskie Towarzystwo Historyczne O/Nowy Targ
References
  • Baraniak M., Sport w Zakopanem w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Gdynia 2015.
  • Dudek D., Źródła do dziejów kultury fizycznej 1844–1939. Czasopisma, kalen-darze, jednodniówki. Dodatek do „Biuletynu Informacyjnego” nr 2 Biblio-teki Głównej AWF w Krakowie, Kraków 2001.
  • Dudzik P., 100 lat narciarstwa w Polsce, historia SN PTT 1907 Zakopane, Za-kopane 2007.
  • Hanell R., Tatrami urzeczeni, Warszawa 1979.
  • Kołodziej R., Aftaruk K., Zarys historii narciarstwa i snowboardingu, Rzeszów 2010.
  • Małachowski B., Siedemdziesiąt pięć lat pracy, „Wierchy” Rocznik Jubileu-szowy wydany dla upamiętnienia 75-lecia istnienia PTT, Kraków 1948, s. 48–104.
  • Pisera K., Jak dawniej po Tatrach chadzano, Zakopane 2013.
  • Zborowski J., Z dziejów ruchu wydawniczego w Zakopanem do roku 1899, „Rocznik Podhalański”, t. 3, Zakopane 1985, s. 7–82.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b133d4f1-2f40-4137-8a42-2472a5693690
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.