PL EN


Journal
2020 | vol. 24, nr 1 | 1-11
Article title

Discrepancies between mirror data on intra-Community trade: the case of Poland

Content
Title variants
PL
Rozbieżności w handlu wewnątrzwspólnotowym: przypadek Polski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The content presented in the article is a continuation of the research on the quality of data concerning intra-Community trade. Several measures used in literature to assess differences between mirror data are presented. The research was inspired by the works by Morgenstern (1963), Federico and Tena (1991), and Ferrantino and Wang (2008). These previous works contain some directions on how Intrastat data should be analysed. Based on this the analysed data on intra-Community trade in goods for 2017. The dynamics of intra-Community trade were also examined. The obtained results can be utilised by practitioners from both the domain of official statistics and the revenue authorities. In the article discrepancies in data on Polish foreign trade are studied in the context of Poland-EU partner country (bilateral relations) and Poland-EU partners (one-to-many relations). The aim of the article is to compare the results of selected literature studies with those obtained on the basis of the analysis of the latest data on intra-Community trade in Poland (mainly in 2017) and EU member states.
PL
Prezentowane w artykule treści są kontynuacją badań prowadzonych nad jakością danych dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego. Studia literaturowe pozwoliły na wskazanie propozycji oceny poziomu jakości danych. Inspiracją do przeprowadzonych badań były publikacje autorów takich jak: Morgenstern (1963), Federico i Tena (1991) oraz Ferrantino i Wang (2008). To w nich znaleziono pewne wskazówki. Na tej podstawie analizie poddano dane dotyczące obrotu towarowego między krajami unijnymi w 2017 roku. Zbadano także zmiany zachodzące w czasie. Wyniki takich badań mogą być wykorzystane w zakresie zarówno statystyki publicznej, jak i podatkowym. W artykule podjęto temat analizy rozbieżności danych w handlu Polski w relacjach Polska–kraj UE (relacje dwustronne) i Polska–kraje UE (relacja kraj–kraje, nazwana zagregowaną). Celem badania jest porównanie wyników wybranych badań literaturowych z wynikami uzyskanymi na podstawie analizy najnowszych danych dotyczących obrotu wewnątrzwspólnotowego Polski (głównie 2017 rok) oraz krajów unijnych.
Journal
Year
Pages
1-11
Physical description
References
 • Baran, P., and Markowicz, I. (2018). Behavioral economics and rationality of certain economic activities. the case of intra-community supplies. In K. Nermend, M. Łatuszyńska (Ed.), Problems, Methods and Tools in Experimental and Behavioral Economics, Proceedings of Computational Methods in Experimental Economics (CMEE) 2017 Conference (pp. 285-299). Cham: Springer.
 • Carrère, C., and Grigoriou, Ch. (2014). Can mirror data help to capture informal international trade? Policy Issues in International Trade and Commodities Research Study Series, (65).
 • Federico, G., and Tena, A. (1991). On the accuracy of foreign trade statistics (1909-1935). Morgenstern revisited. Explorations in Economic History, 28(3), 259-273.
 • Ferrantino, M. J., and Wang, Z. (2008). Accounting for discrepancies in bilateral trade: The case of China, Hong Kong, and the United States. China Economic Review, 19(3), 502-520.
 • Fisman, R., and Wei, S. J. (2004). Tax rates and tax evasion: evidence from ‘missing imports’ in China. Journal of Political Economy, 112(2), 471-496.
 • Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (2018), Handel zagraniczny. Statystyka lustrzana i statystyka asymetrii. Warszawa.
 • Guo, D. (2010). Mirror Statistics of International Trade in Manufacturing Goods: The Case of China. (UNIDO Research and Statistics Branch Working Paper 19/2009).
 • Hamanaka, S. (2012). Whose trade statistics are correct? Multiple mirror comparison techniques: a test of Cambodia. Journal of Economic Policy Reform, 15(1), 33-56.
 • Javorcik, B. S., and Narciso, G. (2008). Differentiated products and evasion of import tariffs. Journal of International Economics, Elsevier, 76(2), 208-222.
 • Markowicz, I., Baran, P. (2019a). ICA and ICS-based rankings of EU countries according to quality of mirror data on intra-Community trade in goods in the years 2014-2017. Oeconomia Copernicana, 10(1), 55-68. DOI: 10.24136/oc.2019.003
 • Markowicz, I., and Baran, P. (2019b). Intra-community trade asymmetries based clustering and linear ordering of combined nomenclature chapters using generalized distance measure (GDM). Econometrics. Ekonometria, 23(3), 50-58.
 • Markowicz, I., and Baran, P. (2019c). Quality of Intrastat data. Comparison between “old” and “new” EU member states. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(341), 69-80, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.341.05
 • Morgenstern, O. (1963). On the Accuracy of Economic Observations (2nd ed.). New Jersey: Princeton University Press.
 • Parniczky, G. (1980). On the inconsistency of World Trade statistics. International Statistical Review, 48(1), 43-48.
 • Tsigas, M. E., Hertel, T. W., and Binkley, J. K. (1992). Estimates of systematic reporting biases in trade statistics. Economic Systems Research, 4(4), 297-310.
 • Zuckermann, S. (1921). Statistischer Atlas zum Welthandel. Vol. 1. Berlin: Otto Elsner Verlagsgesellschaft M.B.H.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1347a47-9078-45c2-a761-eb86c7c5ef60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.