PL EN


Journal
2014 | 10 | 1 | 87-95
Article title

A REBA-BASED ANALYSIS OF PACKERS WORKLOAD: A CASE STUDY

Selected contents from this journal
Title variants
PL
ANALIZA OBCIĄŻENIA PAKOWACZY METODĄ REBA: STUDIUM PRZYPADKU
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: One of the elements of a logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery, tools and (most importantly) people. In addition, system-dependent human operators are particularly prone to problems related to discomfort, which can affect production quality and increase training costs and absenteeism. The aim of this study was to assess the workload and risk of musculoskeletal discomfort (MSD's) in the process of order fulfillment for the position of packer and to conduct an analysis of risk factors. Methods: The Rapid Entire Body Assessment (REBA) evaluation method was used. Activities related to the fulfillment of an order were assessed for three workstations. Results: Five postures qualified for action category (AC) 2, seven postures for AC 3 and one posture for AC 4. The main factors affecting the risk of a negative assessment of posture were keeping the back bent and twisted, keeping the arms raised above the trunk, working in a standing position and the weight of packaged carton. Conclusions: Packers working on research positions face a high level of exposure to the risk of MSD's, therefore corrective actions should be carried out as soon as possible. Ergonomic intervention should be linked to redesigning workstations and methods of working. After making changes to the research workstations, re-evaluation using the REBA method is recommended to verify the effectiveness of the changes.
PL
Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uciążliwościami, zapewnieniem produkcji, jakości i ze wzrostem kosztów szkolenia i nieobecności w pracy. Celem pracy była ocena obciążenia i ryzyka wystąpienia mięśniowo-szkieletowego dyskomfortu (MSDs) w procesie realizacji zamówień na stanowiskach pakowacza, analiza czynników ryzyka. Metody: Do oceny zastosowano metodę Rapid Entire Body Assessment (REBA). Oceniono czynności związane z realizacją zamówienia na trzech stanowiskach. Wyniki: Żadną z występujących czynności nie zakwalifikowano do AC 0 i AC 1; do AC 2 zakwalifikowano 5 czynności, AC 3 - 7 czynności, AC 4 - 1 czynność. Głównymi czynnikami ryzyka wpływającymi na negatywną ocenę pozycji podczas pracy były: utrzymywanie pleców pochylonych i skręconych, utrzymywanie ramienia odchylonych od tułowia, praca w pozycji stojącej, oraz ciężar zapakowanego kartonu. Wnioski: Pakowacze pracujący na badanych stanowiskach w znacznym stopniu narażenie są na ryzyko MSDs, stąd działania korekcyjne powinny być przeprowadzone najszybciej jak to możliwe. Interwencja ergonomiczna powinna być związana z: przeprojektowaniem stanowisk oraz metod pracy. Po dokonaniu zmian na badanych stanowiskach zaleca się ponowną ocenę metodą REBA w celu weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian.
Keywords
Journal
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
87-95
Physical description
Contributors
  • Research and Educational Centre University of Zielona Góra, Poland prof. Szafrana 4 Street, 65-516 Zielona Góra , a.lasota@eti.uz.zgora.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1396ef6-7ff4-4c86-b74e-514ff2e0eefe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.