Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(21) | 5-18

Article title

Meandry etnicznych i narodowych identyfikacji

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Intricacies of Ethnic and National Identification

Year

Issue

Pages

5-18

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Scholar.
 • Beck, U., Grande, E. (2009). Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. Warszawa: Scholar.
 • Brubaker, R. (1998). Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Erikson, E.H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Gudaszewski, G. (2015). Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: GUS. Pobrano z: http://stat.gov.pl/fles/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5670/22/1/1/struktura_narodowo-etniczna.pdf (14.09.2015).
 • Gupta, A., Ferguson, J. (2004). Poza „kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy. W: M. Kempy, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje (267–283). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hall, S. (1992). New Ethnicities. W: J. Donald, A. Rattansi (ed.), “Race”, Culture and Difference (252–259). London: Sage Publications.
 • Kłoskowska, A. (1992). Tożsamość i identyfkacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej. Kultura i Społeczeństwo, 1, 131–141.
 • Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Machaj, I. (2005). Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego i zachodniego pogranicza Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Merton, R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 • Modood, T. (2014). Multikulturalizm. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 • Modood, T., Berthoud, R., Lakey, J., Nazroo, J., Smith, P., Virdee, S., Beishon, S. (1997). Ethnic Minorities in Britain: Diversity and Disadventage. London: Policy Studies Institute.
 • Ossowski, S. (1984). Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. Dzieła. T. III. Warszawa: PWN.
 • Parsons, T. (1972). Szkice z teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Raciborski, J. (2011). Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Roy, O. (2004). Globalised Islam. London: C. Hurst.
 • Roy, O. (2005). A Clash of Cultures or a Debate on Europe’s Values. ISIM (International Institute for the Study of Islam in the Modern World) Review. Spring, 6–7.
 • Said, E.W. (1979). Zionism from the Standpoints of the Victims. Social Text, 1 (1), 7–58.
 • Suchocka, R. (2003). Widnokrąg społeczny a przekraczanie granic. W: M. Zielińska (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje (83–98). Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 • Suchocka, R. (2014). Mieszkańcy Europy, Europejczycy i ich widnokręgi społeczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Ofcyna Naukowa.
 • Tajfej, H. (1972). La catégorisation sociale. W: S. Moscovici (red.), Introduction à la psychologie sociale. Vol. 1, 272–302. Paris: Larousse.
 • Tajfel, H. (1982). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Turner, J.C. (1992). Ku poznawczej redefnicji pojęcia „grupa społeczna”. W: J. Szmatka (red.), Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów. Cz. II (81–109). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Waldenberg, M. (2000). Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Ofcyna Naukowa.
 • Young, D. (1937). American Minority Peoples. New York: Harper & Brot. B. Readings on Specifc Nationality Groups.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b13d45b1-faac-452c-8f68-7350111f2239
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.