Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 20 | 1(42) | 21-37

Article title

Ubóstwo według świętego Bonawentury w Postylli do Ewangelii św. Łukasza

Content

Title variants

EN
Poverty according to St Bonaventure of Bagnoregio in the Postilla super Lucam

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Postylla na Ewangelię św. Łukasza, napisana przez św. Bonawenturę, zawiera liczne rozważania o ubóstwie i podejmuje ten temat w różnych aspektach: od konkretnych przykładów ubóstwa przeżywanego przez Jezusa i Maryję po ubóstwo pojmowane jako wyróżnik kaznodziejów ewangelicznych czyniący wiarygodnym ich przepowiadanie oraz po ubóstwo pojęte jako błogosławieństwo lub jako rada ewangeliczna i droga doskonałego naśladowania Chrystusa. W poszczególnych etapach tego artykułu starano się dokonać porównania z Postyllą Hugona z Saint-Cher oraz z rękopiśmiennymi Postyllami Jana z La Rochelle (Sarnano, Biblioteca Comunale, ms. E.91) i Aleksandra z Hales (Assisi, Sacro Convento, Fondo Antico Comunale, ms. 355). Z przeprowadzonej analizy wynika, że Bonawentura wyróżnia się spośród swoich współczesnych poprzez częste i bezpośrednie odniesienia do postaci św. Franciszka z Asyżu i do charyzmatu franciszkańskiego jako źródła inspirującego interpretację Biblii. Ponadto można skonstatować, że wpływ Jana z La Rochelle jest o wiele bardziej wyraźny niż Hugona z Saint-Cher.
EN
The Postilla super Lucam of St Bonaventure contains numerous considerations on poverty as it views the subject from different angles: from the concrete examples of poverty lived by Jesus and Mary, to the poverty understood as the distinct mark of the Gospel preachers which makes credible their action, to the poverty as evangelical beatitude or as the evangelical counsel and the way for following Christ in perfect manner. Right through the article comparison is attempted with the Postil of Hugo di Saint-Cher, those inedited ones of John of La Rochelle (Sarnano, Biblioteca Comunale, ms. E.91), and Alexander of Hales (Assisi, Sacro Convento, Fondo Antico Comunale, ms. 355). The research carried out shows that Bonaventure’s frequent and explicit reference to the figure of St Francis of Assisi and the Franciscan charism as inspirational source of biblical interpretation makes him distinct from his contemporaries.

Journal

Year

Volume

20

Issue

Pages

21-37

Physical description

Contributors

 • Istituto Storico dei Cappuccini, Roma

References

 • Abate G., Antichi manoscritti ed incunaboli dell’ex-biblioteca O.F.M.Conv. di S. Francesco ora Bibl. Comun. di Sarnano (Marche), „Miscellanea Francescana” 47 (1947), s. 478–529.
 • Alexander de Hales, Postilla in Lucam, [w:] Assisi, Sacro Convento, Fondo Antico Comunale, ms. 355, f. 110ra –153vb.
 • Bataillon L. J., Les sources patristiques du commentaire de Bonaventure sur Luc et Hugues de Saint-Cher, [w:] Bonaventuriana. Miscellanea in onore di Jacques Guy Bougerol, a cura di F. Chavero Blanco, Roma 1988, s. 17–32.
 • Bonaventura, Breviloquium, [w:] Bonaventurae Opera omnia, t. 5, Quaracchi 1891, s. 201–291.
 • Bonaventura, Commentarius in Evangelium s. Lucae [seu Postilla in Lucam], [w:] Bonaventurae Opera omnia, Quaracchi 1895, t. 7, s. 1–604.
 • Bonaventura (San), Commento al vangelo di Luca, t. 1, a cura di B. Faes de Mottoni, trad. P. Müller, S. Martignoni, Roma 1999 (Sancti Bonaventurae Opera IX/1).
 • Bonaventura (San), Commento al vangelo di Luca, t. 2, a cura di B. Faes de Mottoni, A. Stendardi, trad. S. Martignoni, O. Casto, Roma 2011 (Sancti Bonaventurae Opera IX/2).
 • Bonaventura (San), Commento al vangelo di Luca, t. 3–4, a cura di B. Faes de Mottoni, tłum. O. Casto, Roma 2012 (Sancti Bonaventurae Opera IX/3-4).
 • Bonaventura, Legenda maior s. Francisci, [w:] Analecta franciscana, t. 10, Quaracchi 1926–1941, s. 555–652.
 • St. Bonaventure’s commentary on the Gospel of Luke, t. 1–3, with an introduction, translation and notes by R. J. Karris, St. Bonaventure (N.Y.) 2001–2004 (Works of Saint Bonaventure, 8).
 • Bonawentura z Bagnoregio, Konferencje o sześciu dniach stworzenia albo oświecenia Kościoła, wydanie synoptyczne tekstu oryginalnego redakcji A oraz B z przekładem polskim, przeł., zred. i wstępem opatrzył A. Horowski, Kraków 2008.
 • Borak A., Le beatitudini come espressione della maturità della vita cristiana, [w:] San Bonaventura maestro di vita francescana e di sapienza cristiana, t. 3, a cura di A. Pompei, Roma 1976, s. 281–292.
 • Bougerol J. G., Introduzione a s. Bonaventura, Vicenza 1988.
 • Bougerol J. G., Jean de La Rochelle: les oeuvres et les manuscrits, [w:] Editori di Quaracchi 100 anni dopo: bilancio e prospettive. Atti del Colloquio Internazionale, Roma 29–30 Maggio 1995, a cura di A. Cacciotti, B. Faes de Mottoni, Roma 1997 (Medioevo, 3), s. 99–108.
 • Cardaropoli G., L’annunzio della salvezza nel commento bonaventuriano al vangelo di s. Luca, [w:] San Bonaventura maestro di vita francescana e di sapienza cristiana, t. 2, a cura di A. Pompei, Roma 1976, s. 319–331.
 • Faes de Mottoni B., I prologhi dei commenti al Vangelo di Luca di Giovanni della Rochelle e di Bonaventura, [w:] Les prologues médiévaux, red. J. Hamesse, Turnhout 2000 (Textes et Études du Moyen Âge, 15), s. 471–513.
 • Faes de Mottoni B., Introduzione, [w:] San Bonaventura, Commento al vangelo di Luca, t. 1, dz. cyt., s. 7 – 26.
 • Heinz H. P., Trinitarische Begegnungen bei Bonaventura: Fruchtbarkeit einer appropriativen Trinitätstheologie, Münster 1985 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 26).
 • Horowski A., I padri nell’opera esegetica di Alessandro d’Hales ofm († 1245), [w:] Les réceptions des Pères de l’Église au Moyen Âge. Le devenir de la tradition ecclésiale. Congrès du Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris (11–14 juin 2008), red. N. Bériou i in., Münster 2013 (Archa Verbi. Subsidia, 10), s. 465–491.
 • Horowski A., I prologhi delle „Postillae” ai vangeli sinottici di Alessandro di Hales, „Collectanea Franciscana” 77 (2007), s. 27–62.
 • Hugo de Sancto Charo, Postilla super Evangelium secundum Lucam, [Basileae 1501].
 • Hugues de Saint Cher († 1263) bibliste et théologien, red. L. J. Bataillon, G. Dahan, P. M. Gy, Turnhout 2004 (Bibliothèque d’Histoire Culturelle du Moyen Âge, 1).
 • Ioannes de Rupella, Postillae super Lucam, [w:] Sarnano, Biblioteca Comunale, ms. E.91, f. 1ra – 150ra.
 • Karris R. J., A comparison of the Glossa ordinaria, Hugh of St. Cher, and St. Bonaventure on Luke 8:26-39, „Franciscan Studies” 58 (2000), s. 121–236.
 • Karris R. J., Bonaventure’s commentary on Luke: four case studies of his creative borrowing from Hugh of St. Cher, „Franciscan Studies” 59 (2001), s. 133–236.
 • Lambert M. D., Povertà francescana: la dottrina dell’assoluta povertà di Cristo e degli apostoli nell’Ordine francescano (1210–1323), Padova 1995 (Fonti e Ricerche, 8).
 • Pisma św. Franciszka z Asyżu. Teksty łacińskie i starowłoskie w polskim przekładzie, Kraków [2009].
 • Rivi P., Paupertas, [w:] Dizionario bonaventuriano: filosofia – teologia – spiritualità, a cura di E. Caroli, Padova 2008, s. 584–597.
 • Salimbene de Adam, Cronica, a cura di G. Scalia, Turnholti 1998 (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 125).
 • Smalley B., I vangeli nelle scuole medievali (secoli XII–XIII), Padova 2001 (Fonti e Ricerche, 16).
 • Smalley B., The Gospels in the Schools c. 1100 – c. 1280, London 1985 (History Series, 41).
 • Stegmüller F., Repertorium biblicum Medii Aevi, t. 3, Matriti 1951.
 • Stegmüller F., Repertorium biblicum Medii Aevi, t. 9, Matriti 1977.
 • Thomas de Celano, Memoriale. Editio critico-synoptica duarum redactionum ad fidem codicum manuscriptorum, a cura di F. Accrocca, A. Horowski, Roma 2011 (Subsidia Scientifica Franciscalia, 12).
 • Thomas de Celano, Vita beati Francisci, [w:] Analecta franciscana, t. 10, Quaracchi 1926–1941, s. 3–117.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b1484387-060a-4ee1-8a05-51f4d16603ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.