Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 900 | 67-74

Article title

Znaczenie informacji w komunikowaniu politycznym i publicznym

Title variants

EN
The Importance of Information in Political and Public Communication

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Informing society, striving for dialogue, and making transparent the work of public administration are the most important responsibilities of various levels of government and their subordinate units. Information about the doings of rulers from time immemorial has played an important social role, but knowledge in this area has not been enthusiastically disseminated. People living in today’s society want to know how to gain extensive knowledge and how other members of society and the public authority have such knowledge themselves. This knowledge will in fact allow them to live according to their own will, giving them the right to choose activities and make decisions. An effective information policy should therefore be the basis for the functioning of public administration, as a form of transparent dialogue based on mutual understanding and respect for all sides involved.

References

 • Apel K.O. [1996], Komunikacja a etyka: perspektywa transcendentalno-pragmatyczna [w:] Komunikacja, rozumienie, dialog, red. B. Andrzejewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
 • Denton R.E., Woodward G.C. [1990], Political Communication in America, Praeger, London.
 • Dobek-Ostrowska B. [2012], Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobek-Ostrowska B., Wiszniewski R. [2001], Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Astrum, Wrocław.
 • Fiske J. [2003], Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, tłum. A. Gierczak, Astrum, Wrocław.
 • Fras J. [2005], Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Gawroński S. [2005], Samorządowe public relations a dostęp obywatela do informacji publicznej [w:] Public relations w jednostkach samorządu terytorialnego, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kowalczyk M. [2009], E-urząd w komunikacji z obywatelem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • McNair B. [1998], Wprowadzenie do komunikowania politycznego, tłum. D. Piontek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 • Mrozowski M. [2001], Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Aspra-Jr, Warszawa.
 • Mucha M. [2002], Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Nawrocki W. [2003], W poszukiwaniu istoty informacji [w:] Analiza pojęcia informacji, red. J.J. Jadacki, Semper, Warszawa.
 • Piechota G. [2004], Specyfika komunikowania publicznego w administracji podatkowej – na przykładzie śląskiej administracji podatkowej [w:] Public relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, red. H. Przybylski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Redelbach A. [2000], Prawa naturalne i prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Dom Organizatora, Toruń.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198.
 • Wójcik K. [2010], Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b1495251-86c8-4ec7-8b6c-32d10040ac18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.