PL EN


2017 | 36 | 7-32
Article title

Zachowania celowe mierzone samoopisowo – pomiar i struktura

Title variants
EN
Self-reported purposive behaviors – measurement and structure
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki analiz, których celami były (a) przygotowanie zbioru pozycji testowych, umożliwiających pomiar szerokiej gamy zachowań celowych niezwiązanych z pracą zawodową oraz (b) dokonanie empirycznej kategoryzacji tych zachowań. Analizy przeprowadzono na puli 209 zdań opisujących pojedyncze zachowania celowe na skali frekwencyjnej. Zdania pochodziły z kwestionariusza ORAIS, który został stworzony przez Goldberga (2010) do pomiaru zainteresowań niezawodowych. Przebadano 801 osób w wieku 16–72 lat (M = 29,71; SD = 12,69). Na wyselekcjonowanych pozycjach testowych (po odrzuceniu najmniej różnicujących), przeprowadzono serię analiz eksploracyjnych zmierzających do odnalezienia struktury w zbiorze pojedynczych zachowań. W efekcie 135 zachowań podzielono na 17 kategorii. Dalsze analizy wykazały, że tych 17 kategorii można sprowadzić do czterech lub dwóch interpretowalnych czynników wyższego rzędu, których znaczenie koresponduje z metacechami osobowości.
EN
The paper presents finding from analyses conducted in order to (a) prepare a pool of items measuring a wide range of purposive avocational behaviors and (b) empirically categorize these behaviors. The analyses were conducted on a pool of 209 statements describing behavioral acts and using a frequency response scale. The statements were taken from Oregon Avocational Interest Scales (ORAIS) by Goldberg (2010). The group of participants consisted of 801 people aged 16–72 (M = 29.71, SD = 12.69). A series of exploratory analyses was conducted on a reduced pool of items (by removing these poorly differentiating). As a result, 135 behavioral acts were grouped into 17 categories. Further analyses showed that these 17 categories can be grouped into 4 or 2 interpretable higher-order factors, which meaning is similar to personality metatraits.
Contributors
author
author
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b149ae66-2140-4435-abb2-2110ae4faffe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.