PL EN


2019 | 17 | 173-192
Article title

Jemu dar dobroci i wielkiej kultury duchowej był dany od Boga wraz z życiem – pamięci ks. mgr. Zbigniewa Kutzana (1928-1989)

Authors
Content
Title variants
EN
With a life, he got from God a huge gift of kindness and great culture of spirit – in memory of Priest MSc Zbigniew Kutzan (1928-1989)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest pierwszą publikacją prezentującą postać księdza Zbigniewa Kutzana, wikariusza parafii Grabowiec i Czemierniki, zasłużonego kapłana wywodzącego się z diecezji lubelskiej.
EN
This article is the fist publication, which presents the figure of priest Zbigniew Kutzan, vicar of parish Grabowiec and Czemierniki, deserved priest descended from the Lubelska diocese.
Year
Volume
17
Pages
173-192
Physical description
Dates
published
2019-09-25
Contributors
References
  • Bem M., Od Augusta do Augusta. Zamoyscy herbu Jelita z Różanki nad Bugiem, Różanka 2018.
  • Bartnik Cz. S., Mistyka wsi. Z autobiografii młodości 1929-1956, Źrebce 1999.
  • Mezglewski A., Nauczanie religii w Polsce Ludowej, „Studia z prawa wyznaniowego”, t. 1, 2000.
  • Narewicz M., Życie i działalność duszpasterska ks. prałata mgra Zbigniewa Kutzana w latach 1966-1989, Wrocław 2003.
  • Zbiciak J., Lata seminaryjne, w: Historia świadectwem pisana. Metropolitalne Seminarium Duchow-ne w Lublinie we wspomnieniach wychowanków, red. ks. M. Grygiel, ks. M. Sowa, Lublin 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b14c4ff7-3605-4966-b8e5-249d06439038
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.