PL EN


2016 | 2(40) | 335-344
Article title

Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The reference point of the study was the prospect of introduction the income tax in agriculture. The aim of the article was evaluation of the changes in the tax system and the factors affecting these opinions. The consequences of the formal tasks associated with the introduction of income tax were evaluated. There was also an attempt to answer the question: what advantages and disadvantages will bring together change of the tax system in agriculture and what kind of solutions will be expected by Polish farmers from the Ministry of Finance.
PL
Punktem odniesienia przeprowadzonych badań była perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Celem artykułu była ocena zmian systemu podatkowego i czynników wpływających na te opinie. Ocenie poddano konsekwencje zadań formalnych związanych z wprowadzeniem podatku dochodowego. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie wady i zalety nieść będzie ze sobą zmiana systemu podatkowego w rolnictwie oraz jakich rozwiązań ze strony Ministerstwa Finansów oczekiwać będą polscy rolnicy.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Bednarski L., (2007): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Bieluk J. (2015): Obciążenia podatkowe gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Europie. Propozycje rozwiązań na przykładzie jednostek prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. [w] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (red. Litwiniuk P.), Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 335-350
 • Czerwińska-Kayzer D., (2010): Agrobiznes podstawy rachunkowości, Wyd. WSiP, Warszawa
 • Czubak W. (2013): Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 458, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. ISSN 1896-1894, ISBN 978-83-7160-704-2, ss. 322.
 • Duczkowska-Małysz K. (): Modernizacja wsi i rolnictwa a reforma finansów publicznych, autoryzowane wystąpienie, www.pte.pl/pliki/0/.../Reforma%20fin.publ.%20a%20modernizacja.doc (dostęp 20.04.2016)
 • Dziemianowicz R.I. (2007a): Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
 • Dziemianowicz R.I. (2007b): Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 2(17), zeszyt 2, str. 184-194, Warszawa
 • Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., (2004): Rachunkowość rolnicza, Wyd. Difin, Warszawa
 • Goraj L., Neneman J., Zagórski M. (2014): Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce, Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa
 • Gruziel K. (2008): Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Podstawka M. (1995): Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Podstawka M. (2000): System podatkowy w rolnictwie, Wydaw. SGGW, Warszawa
 • Podstawka M.. (2011): Podstawy finansów: teoria i praktyka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Stanisz A. (2006): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Wyd. StatSoft Polska, Kraków
 • T. Kiziukiewicz: Sprawozdawczość finansowa [W]: Red. K. Winiarska Podstawy rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Wasilewski M., Gruziel K.: Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych-koncepcja i skutki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Warszawa 2008, nr 1, s. 60-77
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b14cf638-0cca-47f0-bfa2-c2b0a7b346e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.