PL EN


2014 | 3 | 2 | 211-224
Article title

Dynamika zmian w rankingach najcenniejszych polskich marek

Content
Title variants
EN
Dynamics of changes in the ranking of the most valuable Polish brands
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy dynamiki siły marek w latach 2008–2013 dla 50 najsilniejszych marek w rankingu z roku 2013. Średnie zwartości siły marek w poszczególnych latach nie różnią się istotnie. W drugiej części badania poddano analizie dynamikę zmian wartości siły marki dla poszczególnych spółek. Aż dla 36 firm nie zaobserwowano istotnych zmian w kształtowaniu się wartości siły marki w czasie.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
211-224
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice,, mhacura@ue.katowice.pl
  • Prof. UE, dr hab., Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice, melich@ue.katowice.pl
References
  • Anklewicz M., Okrągła wartość na okrągłą rocznicę, „Ranking Polskich Marek 2013”, dodatek do „Rzeczpospolitej”, 17.12.2013.
  • Krawczyk-Sokołowska J. (2012), Znaczenie zaangażowania społecznego firmy w kształtowaniu tożsamości marki, w: Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 20, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • „Ranking Polskich Marek 2013”, dodatek do „Rzeczpospolitej”, 17.12.2013.
  • Rosa G. (2012), Kreowanie silnej marki produktu jako źródła przewagi Konkurencyjnej, w: Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 20, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • G. Urbanek, Obliczyć siłę marki, Ranking najcenniejszych polskich marek, „Rzeczpospolita”, dodatek „Marki Polskie”, 2.12.2010.
  • Urbanek G. (2002), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa.
  • Urbanek G. (2004), Zastosowanie wskaźnika siły marki, „Marketing i Rynek” nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b15084af-c966-4519-94e8-f981f3080f96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.