PL EN


2019 | 2(52) | 69-83
Article title

Aktualność tzw. „doktryny Giedroycia” w kontekście polityki Unii Europejskiej wobec Rosji

Title variants
EN
The "Giedroyc's doctrine" in the context of the European Union's policy towards Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosyjska interwencja w Donbasie i zabór Krymu spowodowały zasadniczą zmianę polityki Unii Europejskiej wobec jej wschodnich sąsiadów, i w tym samej Rosji. Głównym celem niniejszego artykułu jest wykazanie aktualności “Doktryny Giedroycia” w kontekście dyskusji nad nową strategią Unii Europejskiej (UE) wobec Federacji Rosyjskiej (FR). Zdaniem autorów, działania na rzecz wzrostu poziomu zamożności, stabilności i bezpieczeństwa w Europie Wschodniej tylko wtedy będą miały charakter trwały, kiedy w samej Rosji nastąpią przemiany demokratyczne. Autokratyczna i neo-imperialna Rosja będzie przeciwdziałać wszelkim pro-zachodnim zmianom w regionie. W tym kontekście, udana transformacja FR w kraj stabilny, zamożny i demokratyczny powinna być postrzegana jako długoterminowy cel Unii Europejskiej służący bezpieczeństwu kontynentu. Wskazane jest, aby ta wizja przyświecała wszystkim politycznym aktywnościom UE na obszarze wschodniego sąsiedztwa. Oznacza to, że pomoc gospodarcza dla Ukrainy i rozwój współpracy z tym państwem nie powinny być celem samym w sobie. Okcydentalizację Ukrainy należy bowiem postrzegać jako jedynie początek politycznej transformacji całego regionu.
EN
Russian intervention in Donbas and annexation of Crimea have triggered a fundamental revision of the EU policy towards Easter neighbourhood and Russia. The main goal of this paper is to develop discussion about the EU strategy towards Russia by presenting political concept named “The Giedroyc doctrine”, created by Polish intellectuals on exile, when Poland was under Soviet domination. Although created a few decades ago, some elements of this doctrine are still surprisingly relevant today and may contribute to contemporary European debate. In particular we argue that strengthening the prosperity, stability and security in Eastern Europe is possible only when Russia transforms itself into a prosperous and democratic state. Autocratic and neo-imperial Russia undermines any major pro-Western political changes in the region. Therefore, successful transformation of Russia into stable, prosperous and democratic state should be included into the long term vision of European politicians who intend to keep Europe secure. All political activities in the Eastern neighbourhood should be subordinated to this. It means that economic support for Ukraine and strengthening cooperation with this country should not be a goal itself. Westernization of Ukraine ought to be perceived only as a beginning of political transformation of the whole region.
Year
Issue
Pages
69-83
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • AGREEMENT ON PARTNERSHIP AND COOPERATION establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of one part, and the Russian Federation, of the other part, „Official Journal”, L 327 , 28/11/1997 P. 0003 – 0069.
 • BERDYCHOWSKA Bogumiła (2006), Ukraina w życiu Jerzego Giedroycia i na łamach paryskiej „Kultury”, „Culture.pl”, http://culture.pl/pl/artykul/ukraina-w-zyciu-jerzego-giedroycia-i-na-lamach-paryskiej-kultury (05.04.2018).
 • BÖRZEL Tanja, LEBANIDZE Bidzina (2015), European Neighbourhood Policy at the Crossroads: Evaluating the Past to Shape the Future, “Maxcap Working Paper Series”, nr 12.
 • COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2016), Outcome Of The Council Meeting, 3457th Council meeting, “Foreign Affairs”, Brussels (14.03.2016).
 • DĘBSKI Sławomir (2006), Polityka wschodnia mit i doktryna, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 3 (31).
 • DRAGNEVA Rilka., WOLCZUK Kataryna (2015), Ukraine between the EU and Russia. The Integration Challenge, London.
 • EUROPEAN COMMISSION (2017), Roadmap for EU-Russia S&T Cooperation, Brussels.
 • EUROPEAN LEADERSHIP NETWORK (2016), What is the future for EU–Russia relations? A survey of European Leadership Network members for the EU’s Global Strategy on foreign and security policy, May.
 • EUROPEAN UNION (2016), Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, https://europa.eu/globalstrategy/en (05.04.2018)
 • INTERNATIONAL MONETARY FUND (2015), Russian Federation, IMF Country Report No. 15/211.
 • JUDAH Ben (2014), Putin’s Coup. How the Russian leader used the Ukraine crisis to consolidate his dictatorship, „Politico”, http://www.politico.com/magazine/story/2014/10/vladimir-putins-coup-112025.html#ixzz3HRLKZf3l (05.04.2018)
 • GIEDROYC Jerzy (2006), Autobiografia na cztery ręce, Warszawa.
 • GOTKOWSKA Justyna (2016), NATO na wschodniej flance - nowy paradygmat, „Analizy OSW”, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-07-13/nato-na-wschodniej-flance-nowy-paradygmat (05.04.2018)
 • HAUKKALA Hiski (2015), From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a Culmination of a Long-Term Crisis in EU–Russia Relations, „Journal of Contemporary European Studies” , Vol. 23, Issue 1.
 • HOUSE OF LORDS European Union Committee (2015), The EU and Russia: Before and Beyond the Crisis in Ukriane, 6th Report of Session 2014-2015, HL Paper 115.
 • KAMIŃSKI Tomasz (2018), Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej Rosji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • KORNAT Marek (2009), Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Giedrojcia i Juliusza Mieroszewskiego, w: Jacek Kłoczkowski (red.), Przeklęte miejsce Europy? Tradycje polskiej geopolityki, Kraków.
 • MIEROSZEWSKI Juliusz (1962), Na ruinach przedmurza, „Kultura”, nr 5 (175).
 • MIEROSZEWSKI Juliusz (1966a), Tysiąc lat i co dalej, „Kultura”, nr 7–8 (225–226).
 • MIEROSZEWSKI Juliusz (1966b), ABC polityki, „Kultura”, nr 4 (222).
 • MIEROSZEWSKI Juliusz (1973), Polska „Ostpolitik”, „Kultura”, nr 6 (309).
 • NAJDER Zbigniew (2010), Doktryna ULB – koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego w XXI wieku, „Komentarz Międzynarodowy Puławskiego”, maj. http://www.pulaski.pl/images/publikacje/kmp/2010/Pulaski_Policy_Papers_No_11_10.pdf
 • NIELSEN Kristian, VILSON Maili (2014), The Eastern Partnership: Soft Power Strategy or Policy Failure?, “European Foreign Affairs Review”, Volume 19, Issue 2.
 • PEACOCK Robert, CORDNER Gary (2016) “Shock Therapy” in Ukraine: A Radical Approach to Post-Soviet Police Reform, Public Administration and Development, Volume 36, Issue 2.
 • ROMANOVA Tatiana, PAVLOVA Elena (2014), What Modernisation? The Case of Russian Partnerships for Modernisation with the European Union and Its Member States, “Journal of Contemporary European Studies”, Volume 22, Number 4.
 • SAARI Sinikukka (2014), Russia’s Post-Orange Revolution Strategies to Increase Its Influence in Former Soviet Republics: Public Diplomacy Po russkii. “Europe–Asia Studies”, Volume 66, Issue 1.
 • LIIK Kadri (2018), Winning the normative war with Russia: An EU-Russia Power Audit, European Council on Foreign Relations.
 • WOJCIECHOWSKI Marcin (2010), Co po Giedroyciu?Giedroyc!, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 1.
 • ZAWISZA Tom (2015), Bridget Kendall: Is Putin afraid of a Russian Maidan?, “Cambridge Globalist”, http://cambridgeglobalist.org/2015/05/22/bridget-kendall-is-putin-afraid-russian-maidan/ (05.04.2018)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b155a4c5-477c-459d-862d-850760956732
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.