PL EN


2017 | 8 | 4 | 184-191
Article title

Eye trackingowe badanie weryfikacyjne procesów wzrokowych u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Content
Title variants
EN
Eye-Tracking Verification Study of Visual Processes in Children with Specific Learning Disabilities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sposób powstawania i funkcjonowania informacji wizualnej jest zjawiskiem do końca niepoznanym. W badaniach nad weryfikacją procesów wzrokowych dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i ich rówieśników bez tego zaburzenia wykorzystano technikę eye trackingu. W technice tej zawarty jest pierwiastek obiektywny umożliwiający analizę danych o położeniu i ruchach gałek ocznych. Uzyskane dane percepcyjne są niezależne od pamięci i nastroju badanej osoby. W artykule zaprezentowano analizę weryfikacyjną postrzegania przez badane dzieci obrazu pt. Rodzina. Tekst stanowi kontynuację opublikowanego w niniejszym czasopiśmie wprowadzenia dotyczącego procesów wzrokowych u osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
EN
The method of creating and functioning of visual information is a phenomenon that has not been fully explored. An eye-tracking technique was used in the verification studies of visual pro-cesses in children with specific learning disabilities and their peers without that disorder. This technique contains an objective element which makes it possible to analyse data about the position and movement of the eyeballs. The obtained perceptive data are independent of the memory and mood of the person being studied. The article presents a verification analysis of how children perceive images called Family. The text constitutes a continuation of an introduction published in this magazine concerning the visual processes in children with specific learning disabilities.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
184-191
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Zakład Pedagogiki Kultury, Polska
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Zakład Pedagogiki Kultury, Polska
References
 • Bednarink, R., Tukiainen, M. (2006). An Eye-tracking Methodology for Characterizing Program Comprehension Processes. W: Proceedings of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications (ETRA) (s. 125–132). San Diego: CA.
 • Bojko, A. (2005). Eye Tracking in User Experience Testing: How to Make the Most of It. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/266161907_Eye_Tracking_in_User_Experience_Testing_How_to_Make_the_Most_of_It (31.05.2017).
 • Cowen, L., Ball, L., Delin, J. (2002). An Eye Movement Analysis of Web Page Usability. W: X. Faulkner, J. Finlay, F. Detienne (red.), Proceedings of Human-Computer Interaction HCI’02 (s. 317–335). London: Springer Science & Business Media.
 • Everatt, J., Bradshaw, M.F., Hibbard, P.B. (1999). Visual Processing and Dyslexia. Perception, 28, 243–254.
 • Guan, Z., Cutrell, E. (2007). An Eye Tracking Study of Effect of Target Rank on Web Search. W: Conference on Human Factors in Computing System (s. 417–420). New York: ACM Press.
 • Iqbal, S.T., Adamczyk, P.D., Zheng, X.S., Bailey, B.P. (2005). Towards an Index of Opportunity: Understanding Changes in Mental Workload during Task Execution. W: Proceeding of SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (s. 311–320). USA: Portland, Oregon.
 • Just, M.A., Carpenter, P.A. (1976). Eye Fixations and Cognitive Processes. Journal of Cognitive Psychology, 8, 441–280.
 • Kirenko, J., Wawer R. (2015). Dystans versus tolerancja. Percepcja niepełnosprawności w badaniach eyetrackingowych. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Lovegrove, W.J. (1996), Dyslexia and Transient/Magnocellular Pathway Deficit: The Current Situation and Future Directions. Australian Journal of Psychology, 48, 167–171.
 • Rakoczi, G. (2010). Evaluation of Eye Movements: How do Students Perceive Teaching Materials within Moodle? Pobrane z: https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_190143.pdf (15.06.2016).
 • Rojna, W. (2005). One Way Mirror. Magazine SMG/KRC Miliward Brown, 21, 14–18.
 • Snowling, M.J. (2000), Dyslexia. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Stein, J.F., Walsh, V. (1997). To See but Not to Read: The Magnocellular Theory of Dyslexia. Trends in Neurosciences, 20, 147–152.
 • Tarnowski, A. (2009). Obciążenie pamięci werbalnej i przestrzennej zmienia charakterystykę czasową skokowych ruchów oka. Psychologia, Etologia i Genetyka, 19, 15–32.
 • Wade, N., Tatler, B.W. (2005). The Moving Tablet of the Eye. The Orings of Modern Eye Movement Research. Oxford: Oxford University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b15aa460-4d21-4a36-9191-926413649e7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.