Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(93) | 113-134

Article title

ZRÓŻNICOWANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH I ROLNOŚRODOWISKOWYCH W 2015 ROKU

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Diversification of direct and agri-environmental payments in 2015

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper attempts to assess the degree of implementation of new agri-environmental practices affecting the climate and environment on a regional basis. The data from the reports of the Agriculture Development and Modernization Agency for the years 2015-2016 and data concerning farms covered by the Polish Farm Accountancy Data Network (FADN) for 2015 were used. The area of agricultural land index, declared in directive payment forms applications for direct payments in relation to the area of agricultural land maintained in good condition was high, amounting to 98.8% and at the national level. The largest share of agri-environmental payments in subsidies to operating activities was recorded in farms from the Pomorze and Mazury regions (9%). These farms had permanent crops (11%) and herbivorous animals (12%). The lowest share of this type of subsidies was found in poultry farms (2%) and those specialized in horticulture, swine breeding, or milk cattle (3%). In turn, in farms grouped in terms of economic size, the share of agri-environmental payments among the subsidies for operating activities did not a show a higher diversification, amounting to 5-6%.

Year

Issue

Pages

113-134

Physical description

Contributors

author
 • Dr Andrzej Madej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, -Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland.

References

 • 1. Duer I, Fotyma M., Madej A. (2002): Kodeks dobrej praktyki rolniczej. MRiRW, MŚ, Warszawa.
 • 2. Grzelak A., Mickiewicz B., Wawrzyniak B. M. (2013): Wpływ dopłat bezpośrednich i innych działań na zmianę liczebności gospodarstw rolnych w latach 2004–2010. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, Oeconomica, nr 301 (71), s. 43–56.
 • 3. Ignaczewski, G. (2014): Czas na wybór wariantów zazielenienia, [w] Top Agrar Polska, PWR Sp. z o.o., Poznań, nr 6, s. 26-28.
 • 4. Marks-Bielska R., Babuchowska K. (2009): Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Zeszyty Nauk. SGGW, Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, Warszawa, z. 75, s. 135–148.
 • 5. Mickiewicz A., Mickiewicz B. (2015): Podstawowe zasady dopłat bezpośrednich stosowane w nowej perspektywie finansowej 2015-2020. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1, s. 5-17.
 • 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (2017) Warszawa, http://www.minrol.gov.pl/content/download/61409/337263/version/1/file/Program%20Rozwoju%20Obszarów%20Wiejskich%20na%20lata%202014-2020.pdf,dostęp: 2017.10.01
 • 7. Rocznik statystyczny rolnictwa 2016. (2017), GUS, Warszawa.
 • 8. Sadowski A. (2012): Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, z 447, ss. 368.
 • 9. Sadowski A. (2013): Środowiskowe i ekonomiczne skutki wprowadzenia „zielonego komponentu” do systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3, s. 20-29.
 • 10. Sprawozdanie z działalności ARiMR 2015. (2016), ARiMR.
 • 11. Sprawozdanie z działalności ARiMR 2016. (2017), ARiMR.
 • 12. Teszbir H., Gołaś Z. (2009): Kierunki rozdysponowania płatności bezpośrednich w wybranych gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 4, s. 323-327.
 • 13. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2015 r. (2016), GUS, Warszawa.
 • 14. Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. (2016), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 15. Zawisza S., Grebin J. (2016): Realizacja programów służących ochronie środowiska w ramach PROW 2014-2020 w opinii wybranych rolników gminy Dziemiany. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, s. 37-49.
 • 16. Żok K. (2014): Zazielenienie jako nowy element płatności bezpośrednich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, s. 7-19.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b16fd64a-9ebe-47ff-8c34-b13cc79e9643
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.