PL EN


Journal
2015 | 5 | 1-18
Article title

Próby wykształcenia tożsamości narodowej u ludności słowiańskiej na Polesiu w pierwszych latach II Rzeczypospolitej Polskiej (1920-1928)

Content
Title variants
EN
The attempts of the Slavic population to form a national identity in the Polesie region (1920-1928)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to provide an overview of the evolution of the national identity of the Slavic population inhabiting the Polesie voivodeship during the first decade of the Second Polish Republic. Research has been carried out by consulting the original archives of the Polish administration, press of the Polish Socialist Party and accounts of key witnesses. These sources clearly show that, when Polesie was integrated into Poland after the First World War, in 1920, many inhabitants of the region (the so-called "Poleszucy" and "tutejsi") did not consider themselves Belarusian in the national sense. These "nationality unconscious" people progressively came to consider themselves as members of a Soviet Belarusian nation as a result of the struggle between Polish, Belarusian and Ukrainian political organizations. This research highlights the fact that national identity is neither determined by ethnic affiliations nor can be ascribed to an ethnic group against its will.
PL
Artykuł opisuje ewolucję tożsamości narodowej słowiańskiej ludności zamieszkującej Polesie w pierwszym dziesięcioleciu II Rzeczypospolitej. Autor opiera się na oryginalnych materiałach z polskich archiwów, wydawanej wówczas prasie, a także na opublikowanych wspomnieniach przywódców politycznych i świadków. Źródła te wykazują, że w momencie włączania Polesia do Polski znaczna część poleskiej ludności nie uważała się za białoruską w narodowym tego słowa znaczeniu. Osoby „narodowo nieświadome" zaczęły uważać siebie za Białorusinów wskutek dynamicznej rywalizacji między organizacjami polskimi, białoruskimi i ukraińskimi. Badania sugerują, że przystępowanie do danego typu projektu narodowego nie opiera się jedynie na przynależności do określonej grupy etnicznej i że projekt taki nie może zostać narzucony grupie etnicznej wbrew jej własnym postulatom.
Journal
Year
Issue
5
Pages
1-18
Physical description
Dates
published
2015-06-18
Contributors
 • INALCO (Institut national des Langues et Civilisations orientales) [Institute of Oriental Languages and Civilizations], Paris, France
References
 • Czapiński, K. (1920, April 9). Socjalistyczna Konferencja Międzynarodowa. Robotnik.
 • Drwęski, B. (2002). Le petit parlement biélorussien: les Biélorussiens au Parlement polonais de 1922 à 1930. Paris: L’Harmattan.
 • Gawryszewski, A. (2009). Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: PWN.
 • Główny Urząd Statystyczny. (1924). Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej (Vol. VIII: Województwo Poleskie). Warszawa: Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Hołówko T. (1922, September 26). Blok mniejszości narodowych. Robotnik.
 • Jantheau, J.-P. (2003). De la langue à l’État. Glottopol, (1).
 • Juteau-Lee, D. (1983). La production de l’ethnicité ou la part réelle de l’idéal. Sociologie et sociétés, 15(2), 39–54. doi:10.7202/001376ar
 • Karotki narys belaruskaha pytan'nia. (2009). (A. Vashkevich, A. Pashkevich, & A. Charniakevich, Eds.). Minsk: I. P. Lohvinaŭ.
 • Kavalėnia, A. A. et al. (2011). Historyia Belaruskaĭ Dziarzhaŭnastsi ŭ kantsy XVIII – pachatku ХХІ st. (1 kniha). Minsk: Belaruskaia Navuka.
 • Koko, E. (1995). W nadziei na zgodę: polski ruch socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej w Polsce (1918–1939). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Mironowicz, E. (2007). Białoruś. Warszawa: Trio.
 • Niezbrzycki J. (1930). Polesie: opis wojskowo-geograficzny i studjum terenu. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.
 • Ossendowski, A. F. (1935). Polesie. Poznań: Wydawnictwo Polskie.
 • Prudent, L.-F. (1981). Diglossie et interlecte. Langages, 15(61), 13–38. doi:10.3406/lgge.1981.1866
 • Rahulia, V. (1957). Uspaminy. Niu-IOrk: Vydan’ne M. Rahuli. Renan E. (2010). Qu’est-ce-qu’une nation? (Conférence prononcée le 11 mars 1882 à la Sorbonne).
 • Saguenay: Les Classiques des sciences sociales. Uziembło, W. (1922, November 21). O wyborach na Polesiu. Robotnik.
 • Uziembło, W. (1965). Wspomnienia: 1900–1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wasilewski, L. (1925). Litwa i Białoruś: zarys historyczno-polityczny stosunków narodowościowych. Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b175e14e-541b-4bac-bdbe-2ec461d52c49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.