PL EN


2014 | 10 | 136-148
Article title

Skala internacjonalizacji i europeizacji MŚP oraz ich funkcjonowanie w układach przestrzennych Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje nadal dość rzadki wątek badawczy europeizacji firm, zwłaszcza MŚP, przy czym zastosowano w nim klasyczną definicję europeizacji jako szczególnego przypadku internacjonalizacji w obrębie Europy, a właściwie w obrębie Unii Europejskiej. Artykuł zawiera analizę dostępnych danych statycznych ze wszystkich krajów UE, dotyczących skali europeizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Ze względu na dostępność danych analizę przygotowano dla lat 2003–2009, co jest poważnym ograniczeniem, jednak takie rozwiązanie pozwoliło na wyciągnięcie rzetelnych wniosków. Celem artykułu jest identyfikacja stanu i tendencji europeizacji oraz internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza z perspektywy przestrzennej (terytorialnej). Hipoteza badawcza przyjęta w artykule ma postać stwierdzenia, że intensyfikacja poziomu umiędzynarodowienia europejskich MŚP jest zauważalna w pierwszej dekadzie XXI w. W artykule wykorzystano różne metody analityczne: przegląd literatury, badania typu desk research, statystyki opisowe i algorytm Spring-ED (przy zastosowaniu oprogramowania NetMiner v2.6). Na podstawie uzyskanego wyniku można z całą pewnością potwierdzić tezę, że w ostatnich latach proces europeizacyjny małych i średnich przedsiębiorstw przybierają na intensywności.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
References
 • Coen, D., Dannreuther Ch. (2002). When Size Matters. Europeanisation of large and SME business Government Relations, Politique européenne, 3(7), 115-137.
 • Daszkiewicz, N. (2014). Europeizacja działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynki europejskiego, Horyzonty Polityki, 5(10), 151-168.
 • Daszkiewicz, N., Wach, K. (2012). Internationalization of SMEs: Context, Models and Implementation, Gdańsk: Gdansk University of Technology Press.
 • EIM (2004). Internationalisation of SMEs, Observatory of European SMEs, 4.
 • EIM (2010). Internationalisation of European SMEs. Final Report, Zoetermer – Brussels: European Commission – EIM Business & Policy Research.
 • EIM (2011). Opportunities for the Internationalisation of European SMEs. Final Report, Brussels: European Commission.
 • European Commission (1994). Integrated Programme in favour of SMEs and the Craft Sector, Communication for the Council of 3 June 1994, COM(94) 207 final, Brussels 1994.
 • Fligstein, N. (2009). The Europeanization of Business, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 49, 107-124.
 • Floyd, D. (2001). Globalisation or Europeanisation of Business Activity? Exploring the Critical Issues, European Business Review, 13(2), 109–113.
 • Gallup (2007). Observatory of European SMEs. Analytical Report, Flash Eurobarometer, 196, Brussels: The Gallup Organization – The European Commission.
 • Harris, Ph., McDonald, F., (2004), European Business & Marketing, 2nd ed., London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications.
 • Hessels, J., Kemma, M. (2008). Internalization of European SMEs towards Emerging Markets, Zoetermeer: EIM Business & Policy Research.
 • Johanson, J., Vahlne, J.-E. (1977). The Internationalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Commitments, Journal of International Business Studies, 8(1), 23-32.
 • Kotler, Ph., Caslione, J.A. (2009). Chaotics. The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, New York NY: AMACOM.
 • OECD (2012). Looking to 2060: A Global Term Growth, (“Economics Department Policy Notes”, No. 15), November 2012, Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.
 • Szkudlarek, J. (2010). Strategie internacjonalizacji MŚP w Polsce w kontekście europeizacji. In: A. Pacześniak, R. Riedel (red.), Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty. Oslo – Toruń – Wrocław: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • UNCTAD (2011a). UNCTAD Handbook of Statistics 2011, New York – Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
 • UNCTAD (2011b). World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development, New York – Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
 • USITC (2010). Small and Medium-Sized Enterprises: Overview of Participation in U.S. Exports, Washington DC: U.S. International Trade Commission.
 • Wach, K. (2008). Europeizacja działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. In: J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Regionalizacja gospodarki, 2, Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu.
 • Wach, K. (2010). Wokół pojęcia europeizacji, Horyzonty Polityki, 1(1), 195-208.
 • Wach, K. (2011). Wymiary europeizacji i jej kontekst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 852, 29-43.
 • Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wach, K. (2013). Europeizacja – próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych, Horyzonty Polityki, 4(8), 15-50.
 • Wach, K. (2014a). Europeanisation of Firms as Their International Growth within the European Union: The Empirical Investigation into the Internationalisation Level among Polish Firms. In: Knezevic, B. & Wach, K. (eds), International Business from the Central European Perspective. Zagreb: University of Zagreb.
 • Wach, K. (2014b). Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective, Horyzonty Polityki, 5(10), 11-30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1794022-0f2c-4ddc-a0bf-49d22a49535b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.