PL EN


2014 | 5 |
Article title

Kompetencje wizualne w praktyce edukacyjnej

Content
Title variants
EN
Visual competences in educational practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczeństwo 21. wieku staje się bardziej wizualne niż tekstowe. Ta transformacja spowodowana jest wszechobecnością obrazów i mediów wizualnych ingerujących w życie człowieka. Nowe technologie spowodowały, że każdy może obecnie swobodnie korzystać z treści wizualnych, a także tworzyć nowe formy wypowiedzi. Wyobraźnia nie jest już tylko uzupełnieniem innych postaci informacji lecz wkracza na etapie wstępnego formułowania treści. Może wzbudzić duże umiejętności interpretacyjne wtedy, gdy ludzie zostaną wcześniej przygotowani do tego, aby krytycznie oglądać, wykorzystywać i tworzyć treści wizualne. Kompetencje wizualne pozwalają na pełne uczestnictwo w kulturze i zaangażowanie w życie społeczeństwa zorientowanego wizualnie. Artykuł przedstawia ich analizę w kontekście akademickiej praktyki edukacyjnej.
EN
Society of the 21st century becomes more visual than text-oriented. This transformation is due to the omnipresence of images and visual media that interfere with a person's life. New technologies mean that now anyone can freely use the visual content and create new forms of expression. Imagination is not only a complement to other forms of information, but it is entering the stage at the initial process of content formulation. It can awaken great interpretive skills when people are already trained to critically view, use, and create visual content. Visual competences enable full participation in culture and commitment to the life of the visually oriented society. This paper presents the analysis of such competences in the context of academic educational practice.
Year
Issue
5
Physical description
Contributors
References
 • ACRL Visual Literacy Competency Standards for Higher Education. In American Library Association [online], 2011 [dostęp: 2014-03-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy.
 • Avgerinou M. D., What is "Visual Literacy?” [online], 2012 [dostęp: 2014-03-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ivla.org/drupal2/content/what-visual-literacy-0.
 • Braden R. A., Visual literacy [online], 2001[dostęp: 2014-03-06]. Dostępny w World Wide Web: http://learngen.org/~aust/EdTecheBooks/AECT_HANDBOOK96/16/index.html.
 • Cassidy M. F., Knowlton J. Q., A visual literacy : a failed metaphor?, “Education Communication and Technology Journal”, 1983, Vol. 31, nr 2, s. 67-90.
 • Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji [online], 2012 [dostęp 2014-03-06]. Dostępny w World Wide Web: http://cyfrowaprzyszlosc.pl/katalog-kompetencji.
 • Dondis D. A., A primer of visual literacy, Cambridge 1973.
 • Dylak S., Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka. In Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [online], 2012 [dostęp: 2014-03-06]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6035/1/Visual-literacy-M-E-K-2012.pdf.
 • Gombrich E. H., Sztuka i złudzenie : o psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa 1987.
 • Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, Warszawa 1971.
 • Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.
 • Ross D., How Net Generation students work. In HowStuffWorks [online], 2008 [dostęp: 2014-03-06]. Dostępny w World Wide Web: http://people.howstuffworks.com/how-net-generation-students-work.htm.
 • Schnettler B., W stronę socjologii wiedzy wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, [online], 2008, T. 4, nr 3, s. 116-142 [dostęp: 2014-03-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume8/PSJ_4_3_Schnettler.pdf.
 • Small G., Vorgan G., iBrain : surviving the technological alteration of the modern mind, Lliving 2008.
 • Staley D. J., Computers, visualization, and history : how new technology will transform our understanding of the past, New York 2003.
 • Wieczorek-Tomaszewska M., Kompetencje 21. wieku w kontekście współczesnych potrzeb edukacyjnych, Kraków 2013.
 • Wilkowski M., Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013.
 • Żylińska M., Jak szybko zachodzą zmiany w mózgu?. In Edunews.pl [online], 2013 [dostęp: 2014-03-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2332-jak-szybko-zachodza-zmiany-w-mozgu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b17d6af4-c498-4eb2-b64c-26f0a5684d08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.