PL EN


2017 | 97-98 Wędrujące motywy | 278-293
Article title

Władysława Szpilmana sygnał czołówki Polskiej Kroniki Filmowej (1951)

Authors
Title variants
EN
Władysław Szpilman’s Signal of The Opening Credits of The Polish Film Chronicle (1951)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań autora jest skomponowany w 1951 r. przez Władysława Szpilmana sygnał czołówki Polskiej Kroniki Filmowej – jeden z najpopularniejszych w peerelowskiej audiosferze, nierozerwalnie związany z polskim kinem przez cztery dekady PRL i w początkach III RP. Gołąb przywołuje zachowane w wywiadach wypowiedzi kompozytora na temat okoliczności powstania utworu. Celem poznawczym artykułu jest krytyka, analiza i interpretacja źródeł znajdujących się w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Analiza formy i muzycznych treści mini-poloneza dokonuje się najpierw na podstawie rękopiśmiennego zapisu partytury, a następnie obu źródłowych zapisów fonograficznych (z 1951 oraz 1970 r.). Autor odpowiada na pytania: jakie cechy zaważyły na mistrzostwie tej krótkiej kompozycji? czym różnią się pod względem wykonawczym oba jej historyczne nagrania? i dlaczego, również polonezowy, sygnał peerelowskiego Dziennika Telewizyjnego autorstwa Wojciecha Kilara ustępuje pod względem wartości sygnałowi Szpilmana?
EN
The subject of the author’s deliberations is the signal for the opening of the Polish Film Chronicle composed by Władysław Szpilman in 1951 – one of the most popular signals in the Polish audiosphere of the time, inseparable from the Polish cinema for four decades of the Polish People’s Republic and at the beginning of the Third Polish Republic. Gołąb cites the composer’s remarks on the circumstances of the creation of the composition. The aim of the article is the critique, analysis and interpretation of sources located in the Documentary and Feature Films Studio in Warsaw. The analysis of the form and the musical content of the mini-polonaise is made first on the basis of a manuscript record of the score, followed by both source phonographic records (1951 and 1970). The author answers questions: what features influenced the mastery of this short composition? What is the difference in performance between the two historical recordings? And why Wojciech Kilar’s polonaise signal for the main news programme of the socialist era does not equal Szpilman’s composition in value?
Year
Pages
278-293
Physical description
Contributors
  • Instytut Muzykologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
References
  • Blaukopf, Kurt. Musiksoziologie. Eine Einführung in die Grundbegriffe mit besonderer Berücksichtigung der Soziologie der Tonsysteme. Köln: Verlag Kiepenheuer, 1952
  • Cieśliński, Marek. Polska Kronika Filmowa. Podglądanie PRL-u. Lesko: Wydawnictwo BOSZ, 2016
  • Kuryło, Edward. Taniec ludowy, dworski i towarzyski. In Taniec, edited by M. Gliński. Nakładem miesięcznika „Muzyka”. Warszawa, 1930
  • Nowak, Tomasz. Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany. Warszawa: Instytut Muzykologii UW, 2016
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b17f8c38-338d-4834-8c05-29b7a6f8cc10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.