PL EN


2013 | 281 | 62-73
Article title

Podstawowe zagadnienia teoretyczne z analizy mechanizmu powstawania plam krwawych

Content
Title variants
EN
Analysis of bloodstain formation mechanism - basic theory
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ślady krwawe mogą niewątpliwie stanowić cenne źródło w procesie odtworzenia przebiegu zdarzenia, dlatego też już na etapie oględzin należy je prawidłowo zabezpieczyć, zarówno pod względem procesowym, jak i technicznym. Niezwykle ważny jest nie tylko dokładny opis w protokole oględzin, ale też prawidłowo wykonana fotografia kryminalistyczna. W przypadku osób biorących udział w oględzinach wyjątkowo przydatna okazuje się również znajomość podstawowych zagadnień mechanizmu powstawania plam krwawych, ponieważ wiedza ta może ułatwiać im prawidłowe typowanie i zabezpieczanie plam krwawych oraz planowanie dalszych czynności procesowych. Badania biologiczne są z reguły badaniami niszczącymi, dlatego też prawidłowe udokumentowanie badanych śladów ważne jest również na etapie oceny przydatności śladów do badań. W związku z tym przed pobraniem próbek do badań genetycznych należy szczegółowo opisać badane ślady w opinii, aby na każdym etapie prowadzonego postępowania ekspert mógł, w zależności od potrzeby, wrócić do tych śladów i podjąć próbę odtworzenia mechanizmu ich powstania. Podczas analizy mechanizmu powstania śladów krwawych rozpatruje się jednocześnie szereg określonych parametrów, które pozwalają na rekonstrukcję przebiegu zdarzenia. W związku z powyższym biegły z dziedziny BPA poza doświadczeniem praktycznym, powinien wykazywać się niezwykłą dokładnością, wyobraźnią i wnikliwością.
EN
Without a doubt, bloodstains constitute a valuable evidence in the process of reconstruction of course of events, and therefore they need to be adequately secured as early as at the stage of scene examination. The description in examination report is of prime importance along with the correctly performed photographic documentation. Scene of crime examiners should be aware of basic mechanisms providing for formation of bloodstains, as this can prove useful in the selection and collection of bloodstains as well as in planning further investigation. As a rule, biological examinations are non-destructive and therefore adequate documentation of examined traces is also important at the stage of evaluation of trace examination suitability. With that in mind, before the samples are taken for DNA analysis, bloodstains should be precisely described in the expert statement so that the expert could, at any stage should the need arise, come back to these traces to attempt reconstructing the mechanism of their formation. During the analysis of bloodstain formation mechanism, several parameters are considered simultaneously, which allow for the reconstruction of course of events. Hence, the BPA examiner, in addition to practical experience, should be also able to demonstrate exceptional meticulousness, imagination and accuracy.
Year
Issue
281
Pages
62-73
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • starszy specjalista w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • specjalista w Załadzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
author
  • p.o. kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0552-2153
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b18cfeca-1b0c-4cc7-94a5-f57b947d5b03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.