PL EN


2011 | 872 | 57-71
Article title

Koncepcja flexicurity jako odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy

Title variants
EN
The Concept of Flexicurity as a Response to Contemporary Challenges of the Labour Market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Flexibility is a model of labour market policy initiated in Denmark. This strategy includes the liberalisation of labour laws and the spread of more flexible forms of employment. This model integrates the increased flexibility of employment with a simultaneous enhancement of employee security. The article presents the flexicurity model and attempts to assess its implementation in the Polish labour market.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Mikroekonomii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, waclawib@uek.krakow.pl
References
 • Belczyk K. [2008], Flexicurity − elastyczne bezpieczeństwo na rynku pracy, www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.51,18.08.2010.
 • Drucker P.F. [1999], Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 • Dziesięć lat europejskiej strategii zatrudnienia (ESZ) [2007], Komisja Europejska, Luksemburg.
 • Koperska A. [2007], Złoty trójkąt. Flexicurity, czyli więcej elastyczności na rynku pracy, „Fundusze Europejskie”, nr 6(25).
 • Kryńska E. [2007], Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy. Jak osiągnąć flexicurity?, „Monitor Prawa Pracy”, nr 7.
 • Lang D., Duński model elastycznego bezpieczeństwa. Wzór do naśladowania?, www.ips.uw.edu.pl/rszarf/pdf/lang.pdf, 10.07.2010.
 • Madsen P.K. [2010], Elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia (flexicurity) w Danii: wzór dla reform rynku pracy w Unii Europejskiej? [w:] Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, red. W. Bień, M.J. Radło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marchlewska K. [2008], Flexicurity, czyli elastyczność i bezpieczeństwo w ramach unijnego rynku pracy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Rękas M. [2009], Model flexicurity a polski rynek pracy [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Toffler A. [1974], Szok przyszłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Wilthagen T., Tros F. [2004], The Concept of ‘Flexicurity’ [w:] A New Approach to Regulating Employment and Labour Markets, „Transfer − European Review of Labour and Research”, vol. 10(2).
 • Wytyczne polityki zatrudnienia [2003], Rada Europy 2003/578/EC, Dz.U. WE nr L197/13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b18e7486-7fc7-4bc2-84bc-73a1e83cfb1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.