Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 57-74

Article title

Wartości moralne przywódcy organizacyjnego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Artykuł prezentuje badania roli wartości moralnych wśród 348 przywódców w organizacjach w Polsce. Skonfrontowano poziom wyznawanych wartości moralnych z poziomem makiawelizmu oraz etycznymi i nieetycznymi taktykami wpływu stosowanymi wobec podwładnych lub współpracowników. Wyniki pokazały, że nie istnieje związek pomiędzy poziomem wartości moralnych a makiawelizmem. Przywódcy, którzy cenią sobie wysoko wartości moralne, mogą również być makiawelistami. Przywódcy o skłonnościach makiawelicznych są gotowi zatajać prawdę, ale nie oszukiwać dla tzw. dobra organizacji, osoby zaś z wysokim poziomem wartości moralnych gotowe są oszukiwać, ale nie zatajać informacje. Przywódcy o skłonnościach makiawelicznych częściej niż osoby moralne stosują etyczne i nieetyczne taktyki manipulacyjne. Zależności między wyznawanymi wartościami moralnymi a makiawelizmem i stosowaniem taktyk manipulacji u skutecznych liderów są niejednoznaczne i być może moderowane przez inne czynniki osobowościowe i sytuacyjne.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b191d3c2-9ef1-4fdb-9e65-46c74cd83589
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.