PL EN


2014 | 16 | 94-113
Article title

Technologie satelitarne na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Satellite Technologies for the Euroepean Union’s Safety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosnące zaangażowanie Unii Europejskiej w bezpieczeństwo międzynarodowe oraz zarządzanie kryzysami i konfliktami poza terytorium państw członkowskich UE, obserwowane od początku bieżącego stulecia, wymaga stałego rozwoju i doskonalenia zdolności obserwacji i analizy obszarów potencjalnego i rzeczywistego zaangażowania instytucji, organów i sił Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł ukazuje tendencje rozwoju i wykorzystania technologii satelitarnego monitorowania środowiska bezpieczeństwa w kontekście celów i zadań polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, a także interesów bezpieczeństwa jej państw członkowskich. Przedstawia programy i projekty technologiczne poprawiające pozyskiwanie i gromadzenie fotografii terenu, map radarowych i innych rodzajów geodanych. Prezentuje projekty dotyczące przetwarzania i analizy satelitarnych danych geoprzestrzennych wykorzystywanych przez agencje i organy UE zaangażowane w politykę bezpieczeństwa. Pokazuje również tendencje wykorzystywania nowoczesnych technologii w przygotowywaniu materiałów analitycznych i tzw. produktów wywiadowczych wspierających procesy decyzyjne w Unii Europejskiej.
EN
The European Union’s growing involvement in national security, as well as crisis and conflict management beyond the territories of the member states, observer from the beginning of this century, requires a constant improvement of the ability of analysing the areas of potential and real involvement o EU’s institutions, organs and forces. This article examines the current tendencies in the development and use of the technologies of satellite monitoring of the security sector within the context of the objectives and challenges of the EU’s security and defence policy, as well as the security interests of particular member states. It presents projects and programmes of collecting and storing area photographs, radar maps and other types of geo-data. Several projects relating to the processing of satellite geospatial data used by EU’s agencies and other bodies involved in the security policy will also be presented. Finally, the newest tendencies in the use of modern technologies in the preparation of analytical materials and the so-called intelligence products backing up decision-making processes within the European Union.
Year
Issue
16
Pages
94-113
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b19a3238-d976-4d04-91c4-278ed6cb7d60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.