PL EN


2016 | 12/2016 | 163-172
Article title

Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie

Content
Title variants
EN
Sense of Coherence and Stress-Coping Styles in the Group of Maladjusted Youth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy poziom poczucia koherencji łączy się ze stylami radzenia sobie ze stresem w grupie osób badanych. Założono, że w grupie młodzieży nieprzystosowanej poczucie koherencji będzie korelowało pozytywnie ze strategiami radzenia sobie ze stresem opartymi na rozwiązywaniu problemów oraz poszukiwaniu kontaktów towarzyskich, natomiast negatywnie ze strategiami opartymi na ujawnianiu emocji. W badaniach zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SoC-29) i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) W grupie młodzieży nieprzystosowanej współczynniki korelacji wskazują na umiarkowany, dodatni związek poczucia koherencji i jego trzech komponentów: poczucia zrozumiałości, poczucia zaradności, poczucia sensowności ze stylem skoncentrowanym na zadaniu. Wystąpiła również korelacja dodatnia pomiędzy ogólnym poczuciem koherencji a poszukiwaniem kontaktów towarzyskich. Istotne statystycznie współczynniki korelacji otrzymano również między stylem skoncentrowanym na emocjach a ogólnym poczuciem koherencji i jego trzema składnikami.
EN
The objective of the article is the answer to the question if the level of the sense of coherence is linked with stress-coping styles in the group of subjects. It was assumed that in the group of maladjusted youth the sense of coherence would positively correlate with stress-coping strategies based on problem-solving and looking for social contacts, whereas negatively with strategies based on emotion display. The research employed the Life Orientation Questionnaire (SOC-29) and the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) Questionnaire. In the group of maladjusted youth, correlation coefficients indicate a moderate, positive relationship of the sense of coherence and its three components: a sense of comprehensibility, a sense of manageability and a sense of meaningfulness with a task-focused style. There was also a positive correlation between the general sense of coherence and looking for social contacts. Statistically significant correlation coefficients were also obtained between the emotion-focused style and the general sense of coherence and its three components.
Year
Issue
Pages
163-172
Physical description
Dates
published
2017-01-17
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Antonovsky A., 1995, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Wydawnictwo Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 • Endler N.S., Parker J.D.A., 1994, Assessment of Multidimensional Coping: Task, Emotion and Avoidance Strategies, „Psychological Assessment”, 6.
 • Endler N.S., Parker J.D.A., 1992, Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation., „Journal of Personality and Social Psychology”, 58(5).
 • Jelonkiewicz I., Kosińska-Dec K., 2001, Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem: empiryczna analiza kierunku zależności, „Przegląd Psychologiczny”, 44(3).
 • Kasperek-Zimowska B., Chądzyńska M., 2011, Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem wśród rodziców dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii, „Psychiatria Polska”, 45(5).
 • Kosińska-Dec K., Jelonkiewicz I., 1997, Poczucie koherencji a style radzenia sobie, „Psychologia Wychowawcza”, 3.
 • Lazarus R.S., 1986, Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne”, 3.
 • Lazarus R.S., 1993, Coping theory and research: Past present and future, „Psychosomatic Medicine”, 55.
 • Lazarus R.S., Folkman S., 1984, Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York.
 • Masten A.S., Obradovic J., 2006, Competence and resilience in development, „Annals New York Academy of Sciences”, 1094.
 • Nowak B.M., 2012, Rodzina w kryzysie: studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Płaczkiewicz B., Tucholska S., 2009, Poczucie koherencji a zachowania zaradcze młodzieży, „Studia Psychologica”, 9.
 • Rynkiewicz-Andryśkiewicz M., Andryśkiewicz P., Curyło M., Czernicki J., 2014, Analiza przydatności oceny poziomu poczucia koherencji w chorobach somatycznych i psychicznych, „Medical Review”, nr 4.
 • Zboralski K., Gernand A., Orzechowska A., Talarowska M., 2010, Poczucie koherencji i strategie rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem trądziku różowatego i depresji – badania porównawcze, „Postępy Dermatologii i Alergologii”, t. 27, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b19cfcc3-9be5-41dc-a2e5-4d4a2d23b381
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.