PL EN


Journal
2016 | 1(10) | 337-354
Article title

Tłumacz jako agent nie-czytania

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Translator as an Agent of Non-Reading
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst stanowi omówienie problemów związanych z tworzeniem i obiegiem tłumaczeń tekstów z zakresu nauk społecznych we współczesnym świecie. Posługując się pojęciem „nie-czytania” Pierre’a Bayarda, autorka rekonstruuje ideał przekładu naukowego, analizuje ideologiczne skutki kierowania się nim w pracy translatorskiej i jego wpływ na tworzenie wiedzy socjologicznej, zwłaszcza zaś na pracę dydaktyczną.
EN
This article is about problems related to translations in the social sciences and their circulation in the contemporary world. Drawing on Pierre Bayard’s concept of “non-reading”, the author reconstructs the ideal of scientific translation and analyses the ideological consequences of the orientation it produces in translators’ work and its impact on the creation of sociological knowledge and on the academic teaching of sociology in particular.
Journal
Year
Issue
Pages
337-354
Physical description
Contributors
author
References
 • Baehr P. 2001. The „Iron Cage” and the „Shell as Hard as Steel”. Parsons, Weber, and the Stahlhartes Gehäuse Metaphor in the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, „History and Theory”, nr 40(2), s. 153–169.
 • Baehr P. 2008. Caesarism, Charisma and Fate. Historical Sources and Modern Resonances in the Work of Max Weber, Transaction Publishers.
 • Bal M. 2012. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury.
 • Barańczak S. 2007. Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poez ji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, Wydawnictwo a5.
 • Bayard P. 2008. Jak rozmawiać o książkach, których się nie cz ytało?, tłum. M. Kowalska, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bettelheim B. 1991. Freud i dusza ludzka, tłum. D. Danek, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Borowik I., Mucha J., red. 2015. Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Bucholc M. 2013. Samotność długodystansowca. Na obrzeżach socjologii Norberta Eliasa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czarnowski S. 2015. Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905–1937), red. K. Kończal, J. Wawrzyniak, tłum. F. Rogalski, D. Thiriet, Instytut Socjologii UW, Oficyna Naukowa.
 • Levine D.N. 2015. Social Theory as a Vocation. Genres of Theory Work in Sociolog y, Transaction Publishers.
 • Manterys A., Mucha J., red. 2009. Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Merz-Benz P.U. 1996. Verstrickt in Geschichte. Norbert Elias in seiner Breslauer Zeit, [w:] Norbert Elias und die Menschenwissenschaften. Studien zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, red. K.-S. Rehberg, Suhrkamp, s. 40–57.
 • Mongardini C. 1996. „Ist die Gesellschaft möglich?” – Georg Simmel, Norbert Elias und die Aufgaben einer soziologischen Neuorientierung, [w:] Norbert Elias und die Menschenwissenschaften. Studien zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, red. K.-S. Rehberg, Suhrkamp, s. 291–302.
 • Musil R. 1971. Człowiek bez właściwości, t. 2, tłum. K. Radziwiłł,
 • K. Truchanowski, J. Zeltzer, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Nisbet R.A. 2002. Sociolog y as an Art Form, Transaction Publishers.
 • Nowicka E., Głowacka-Grajper M., red. 2007. Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schwentker W. 1998. Max Weber in Japan. Eine Untersuchung zur Wirkungsgeschichte 1905–1995, Mohr Siebeck.
 • Schwentker W. 2014. Japanische Kontroversen über Max Webers Protestantische Ethik, [w:] Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung, red. M. Kaiser, H. Rosenbach, Mohr Siebeck.
 • Sułek A. 2011. Le suicide w Polsce. Studium wędrówki i recepcji klasyki socjologicznej, [w:] tegoż, Obraz y z ż ycia socjologii w Polsce, Oficyna Naukowa, s. 17–54.
 • Sztompka P. 2011. Cz y istnieje socjologia polska?, „Studia Socjologiczne”, nr 201(2), s. 43–54.
 • Śpiewak P., red. 2006. Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1a03f4a-56ec-4c3b-807b-85379fc35487
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.