PL EN


2012 | 2(10) | 137-148
Article title

Notatka uczniowska jako tekst edukacyjny

Content
Title variants
EN
Student’s Note as an Educational Text
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article considers the importance of a note in education as well as in social and professional life and therefore she decides to reinterpret its function from two points of view: a traditional one existing in didactics (note ensures durability of the results of teach-ing) and from a perspective of media communication and digital reality that in many cases lead to reinterpretation and redefinition of many fixed opinions. Having defined such field of interest, the author of the article presents a note from a perspective of dominating today particular Polonistic concept of education. She presents taking notes as multistage process of gaining skills to write texts and proposes effective model of working on a note in a class (defined in stages and conditions) – while a student matures to his own textual activity.
Keywords
Contributors
References
 • Bańkowska E., Mikołajczuk A., red., 2000, Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, [cz. 2., Gatunki wypowiedzi w analizie stylistycznej, s. 167–350; cz. 3., Gatunki wypowiedzi w szkole, s. 351–439], Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”.
 • Bartmiński J., red., 2004, Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań 3. Akty i gatunki mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie¬ Skłodowskiej.
 • Bortnowski S., 1999, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa: Wydawnictwo Stentor.
 • Cofalik J., 1978, Ćwiczenia precyzji językowej ucznia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kłakówna Z.A., 1993, Sztuka pisania, Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV–VI szkoły podstawowej. Poradnik metodyczny nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Kowalikowa J., 1995, Każdy może dobrze pisać wypracowania, Warszawa: „Oświata”.
 • Kowalikowa J., 2001, Nic bez języka, Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty [rozdz. Rodzaje tekstów, formy wypowiedzi, s. 189–240], Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Labocha J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • (PP 2009) Podstawa programowa z komentarzami, 2009 t. 2, Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Wojtak M., 2008, Analiza gatunków prasowych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Wolny¬ Zmorzyński K., 2009, Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Żydek¬ Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków: Universitas.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1a237d4-fff5-4dec-9f04-adf0e891c8f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.