PL EN


2013 | 40 | 4(469) | 1-6
Article title

Próg interwencji socjalnej czy minimalny dochód socjalny? Refleksja nad propozycjami zmian w pomocy społecznej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Social intervention threshold or minimum social income? Thoughts about change proposals in socials assistance system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 2012, it's been 10 years since the establishment of the Social Intervention Threshold. This paper presents an assessment of its real function and refers to the new proposal the labor department – Minimum of social income. The authors formulate a hypothesis that is currently functioning solutions are not generally used in the measure in which they are scheduled. However, new developments seem to be at this stage quite a discussion, both in terms of the assumptions of definition and application possibilities.
PL
W 2012 r. minęło 10 lat od powstania progu interwencji socjalnej. Artykuł przedstawia ocenę jego realnego funkcjonowania oraz odnosi się do nowej propozycji resortu pracy – minimalnego dochodu socjalnego. Autorzy formułują hipotezę, iż obecnie funkcjonujące rozwiązania nie były w zasadzie wykorzystywane w takiej mierze, w jakiej zostały zaplanowane. Natomiast nowe rozwiązania wydają się na obecnym etapie dość dyskusyjne, tak pod względem założeń definicyjnych, jak i możliwości zastosowania.
Year
Volume
40
Issue
Pages
1-6
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Balcerzak-Paradowska В. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.
 • Broda-Wysocki P. (2003), Stare i nowe funkcje pomocy społecznej, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiSS, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania w polityce społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • EAPN (2013), Rekomendacje Polskiego Komtetu EAPN i WRZOS w stosunku do drugiej aktualizacji KPR w 2013 г., Warszawa.
 • Golinowska S. (2010), Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu, "Polityka Społeczna" nr 9.
 • GUS (2012), Ubóstwo w Polsce w 2011 г., maj, GUS, Warszawa.
 • Kłos B. (2003), Minimalny dochód gwarantowany w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych Kancelarii Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja Nr 1022, Warszawa.
 • Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej (wg informacji cenowych dla 2001 г.). Raport dla MPiPS (2002), IPiSS, Warszawa, czerwiec.
 • Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej. Raport weryfikacyjny dla MPiPS (2006), IPiSS Warszawa, styczeń.
 • Szarfenberg R. (2009), Minimalny dochód gwarantowany, ekspertyza dla PK EAPN, Warszawa.
 • Szumlicz J. (1993), Minimalny dochód gwarantowany w pomocy społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Tkaczyk B. (2011), Czym jest minimalny dochód gwarantowany, wystąpienie na konferencji pt. "Minimalny dochód gwarantowany - mity i rzeczywistość", Warszawa.
 • Topolewska M. (2012), Radykalne zmiany w przyznawaniu zasiłków. Kryterium dochodowe zastąpi minimalny dochód socjalny, "Gazeta Prawna" z 2 października.
 • Wysokość i struktura progu interwencji socjalnej (wg informacji cenowych dla 2007 г.). Raport weryfikacyjny dla MPiPS (2009), IPiSS, Warszawa, luty.
 • Wysokość i struktura progu interwencji socjalnej (wg informacji cenowych dla 2010 г.). Raport weryfikacyjny dla MPiPS (2012), IPiSS, Warszawa, luty.
 • Założenia do projektu ustawy o pomocy społecznej i usługach socjalnych (2012), tekst powielony, Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1a52f60-d185-4fef-8bf1-78c4554b697a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.