PL EN


2016 | 3 | 2 | 171-186
Article title

Źródła patologii organizacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Sources of organizational pathologies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono krótko pojęcie i wpływ patologii na funkcjonowanie organizacji. Autor koncentruje się na przyczynach tego zjawiska i przedstawia je z perspektywy instytucjonalnej. Patologie ujawniają się w różny sposób w różnych obszarach organizacji. Niejednokrotnie menedżerowie, znajdując się w sytuacji bez wyboru, utrwalają patologie organizacyjne, będąc świadomymi braku słuszności swoich działań. Wśród omawianych patologii znajdują się: przesunięcie celów, organizacyjne dysocjacje, brak związku między nakładami i efektami, organizacyjna fragmentacja, skrajna ekonomizacja, brak spoiwa organizacyjnego i inne.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
171-186
Physical description
Contributors
 • Dr hab., Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, pasiecznyjacek@gmail.com
References
 • Archer D. (1999), Exploring „bullying” culture in para-military organization, „International Journal of Manpower”, Vol. 20, No. 1–2.
 • Ashforth B. (1984), Petty tyranny in organizations, „Human Relations”, Vol. 47, No. 7.
 • Awa W. L., Plaumann, Walter U. (2010), Burnout prevention: A review of intervention programs, „Patient Education and Counseling”, Vol. 78, No. 2.
 • Benett R., Robinson S. (1995), Development of a Measure of Workplace Deviance, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 85, No. 3.
 • Björkvist K., Österman K., Hjelt-Bäck M. (1994), Aggression among University employees, „Aggressive Behavior”, Vol. 22, No. 3.
 • Bogle J. C. (2009), Dość, PTE, Warszawa.
 • Chan D. W. (2011), Burnout and life satisfaction: Dśs gratitude intervention make a difference among Chinese school teachers in Honk Kong?, „Educational Psychology”, Vol. 31, No. 7.
 • Dobrzyński M. (2012), Doktryna szoku jako inspiracja współczesnego zarz ądzania, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Einarsen S. (2000), Harassment and Bullying at work: A review of the Scandinavian approach, „Aggression and Violent Behavior”, Vol. 5, No. 4.
 • Fink G., Dauber D., Yolles M. (2012), Understanding organizational culture as a trait theory, „European Journal of International Management”, Vol. 6, No. 2.
 • Gestmann M. (2001), Sabotaż w miejscu pracy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Goffnett S. P., Lepisto L., Hayes R. (2016), Using the socio-economic approach to management to augment Lean SiX Sigma, „International Journal of Productivity and Performance Management”, Vol. 65, No. 1.
 • Gouliemos M. (2005), Applying the organizational failure diagnosis model to the study of information systems failure, „Disaster Prevention Management”, Vol. 14, No. 3.
 • Guy M. (1989), From Organizational Decline to Organizational Reneval: the Phśnix Syndrome, Quorum Books, New York.
 • Halbesleben J. R. B., Osburn H. K., Mumford M. B. (2006), Action research as a burnout intervention: Reducing burnout in the federal service, „Journal of Applied Behavioral Science”, Vol. 42, No. 2.
 • Hensel P. (2008), Transfer wzorców zrządzania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Kets de Vries M. F., Miller D. (1984), Neurotic Style and Organizational Pathology, „Strategic Management”, Vol. 5, No.1.
 • Kieżun W. (1971), Autonomizacja jednostek organizacyjnych. Z patologii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Kieżun W. (2012), Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Koźmiński A. K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lecker M. J. (2011), When Corporate Leaders Behave Badly, „Human Resource Management”, Polish Academy of Sciences, Institute of Labor and Social Studies, nr 6(83).
 • Lencioni P. (2005), Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, MT Biznes, KonstancinJeziorna.
 • Launsby R. G., Medical Device Challenges, Launsby Consulting, http:// www.launsby.com/Articles/MedDeviceChallenges.pdf, dostęp dnia 29.06.2016.
 • McMillan C., Overall J. (2016), Wicked problems: turning strategic management upside down, „Journal of Business Strategy”, Vol. 37, No. 1.
 • Miller D. (1988), Organizational Pathology and Industrial Crisis, „Organization & Environment”, Vol. 2, No. 1.
 • Miller J. G., Miller J. L. (1991), A living system analysis of organizational pathology, „Behavioral Science”, Vol. 36, No. 4.
 • Pasieczny J. (2005), Dlaczego kryzys nie musi prowadzić do rozwoju, „Przegl ąd Organizacji”, nr 6.
 • Pasieczny J., Glinka B. (2008), Błędy menedżerskie – wybrane źródła i implikacje dla rozwoju organizacji, „Problemy Zarządzania”, nr 4(22).
 • Perlow L. A., Okhuysen G. A., Repenning N. P. (2002), The speed trap: Exploring the relaioship between decision making and temporal context, „Academy of Management Journal”, Vol. 45, No. 5.
 • Robinson S. L., Bennett R. J. (1995), A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study, „Academy of Management Journal”, Vol. 38, No. 2.
 • Samuel Y. (2010), Organizational Pathology. Life and Death of Organizations, Transaction Publishers, New Brunswick.
 • Schulman P. R. (1989), The „logic” of organizational irrationality, „Administration & Society”, Vol. 21, No. 1.
 • Scott W. R. (1992), Organizations: Rational, Natural and Open Systems, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • Senge P. M. (2002), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Simon H. A. (2007), Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Helion, Gliwice.
 • Stocki R. (2013), Diagnoza organizacji od A do Z, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • White R. D. (2010), The micromanagement disease: Symptons, diagnosis and cure, „Public Personnel Management”, Vol. 39, No. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1be20b8-ddae-4901-826c-affaaa00990a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.