PL EN


2014 | 29 | 89-103
Article title

Czy w polityce lokalnej można działać poza partią polityczną? Casus Małgorzaty Jacyny-Witt w Szczecinie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Is local politics activity possible outside political party? Case of Małgorzata Jacyna-Witt in Szczecin
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study is an attempt to investigate a theme of rivalry non-parliamentary parties and groups at regional level and tries show that the parties have a dysfunctional impact on the efficiency of the local government. In addition, paper attempts to penetrate _ Szczecin social world and the world of politics who form it (or try to form) and who enter into complex relationships with the reality and the complex relations between each other politics. As a remedy to the impact of the 'old' political parties at local government level may be provide an alternative option to stand - without the support of the party, as a nonpartisan politician. Acting in public, it happens that the candidate prefers to remain as independent figure, not associated with any political party. Politics, though it's a team game, is increasingly becoming a field for individual action. That political independence of candidates was presented on the example of activity of Małgorzata Jacyna-Witt. Politics can in fact deal with all those who are involved in the social life of their country. Politics not only seduces men - it attracts people of each sex. Also ladies in this area can realize their dreams and visions. In Szczecin live and work many wonderful, courageous women who acting for more than half of the local community want their voice heard and to have a real impact on their lives and their families in the city and the region. This paper seeks to answer the following questions: Is being non-partisan has future or it is just a political aberration? What events have determined such attitude of politicians? Who gain the greatest impact on the local authority? Do non-partisan politicians manage to realize assumptions, guidelines on the political agenda? Is that formed system of government has been sustained, or will it require modification? The authors examined the issue of the diversity of governance in a situation when a candidate is independent politically and when represents a particular political party came to the following conclusions: the practice of public activity as a non-partisan politician has a future. In politics, local activists can operate outside the party, because such an attitude is the social capital that allows "taking matters into your own hands." Activity of Małgorzata Jacyna -Witt is a very good example of it.
PL
W artykule podjęto tematykę rywalizacji partii i ugrupowań pozaparlamentarnych na poziomie regionalnym i starano się ukazać, że partie mają dysfunkcyjny wpływ na sprawność działania samorządu lokalnego. Przedstawiono szczeciński świat polityki oraz osoby, którzy go formują (lub starają się formować), i którzy wchodzą w złożone relacje ze stawiającą im opór rzeczywistością. Jako remedium na oddziaływanie „starych” partii politycznych na szczebel samorządowy można przedstawić alternatywną opcję kandydowania – bez wsparcia partii - bezpartyjność. Działając publicznie zdarza się, że kandydat woli pozostać niezależną figurą, niezwiązaną z żadną partią polityczną. Polityka, choć to gra zespołowa, coraz częściej staje się polem do indywidualnego działania. Owa niezależność polityczna kandydatów została przedstawiona na przykładzie Małgorzaty Jacyny-Witt. Polityką mogą bowiem zajmować się wszyscy, którzy są zaangażowani w życie społeczne swojego kraju. Polityka uwodzi nie tylko mężczyzn, przyciąga bowiem zdeterminowane osoby każdej płci. Również panie mogą w tej dziedzinie realizować swoje marzenia i wizje. W Szczecinie żyje i działa wiele wspaniałych, odważnych kobiet, które stanowiąc ponad połowę społeczności lokalnej chcą, aby ich głos był słyszalny i by miały realny wpływ na życie ich i ich rodzin w mieście i regionie. W artykule starano się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Czy bezpartyjność ma swoją przyszłość czy jest tylko wynaturzeniem politycznym? Jakie zjawiska zdeterminowały daną postawę polityków? Kto zyskuję największy wpływ na władzę lokalną? Na ile udaje się zrealizować przyjęte założenia, wytyczne w programie bezpartyjnego kandydata? Czy tak ukształtowany system władzy ma trwały charakter, czy też będzie podlegał modyfikacjom? Autorzy po przeanalizowaniu kwestii odmienności rządzenia, gdy kandydat jest niezależny politycznie oraz gdy reprezentuje daną partię polityczną doszli do następujących konkluzji: podejmowanie działalności publicznej bez afiliacji partyjnej ma przyszłość. W polityce lokalnej można działać poza partią, bowiem bezpartyjność to kapitał społeczny umożliwiający „branie spraw we własne ręce”. Bardzo dobrym tego przykładem jest działalność M. Jacyny -Witt.
Contributors
author
References
 • Adamowska M., Małgorzata Jacyna-Witt o centrum Szczecina. Miasto musi wrócić do miasta, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,8520459,Jacyna_Witt__Miasto_musi_wrocic_do_miasta.html (16.10.2010).
 • Chaciński T., Rozmowy pod krawatem, http://radioszczecin.pl/index.php?idp=29&idx=2574 (24.09.2007).
 • Gocłowski M., Małgorzata Jacyna-Witt zarejestrowała komitet wyborczy, http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=64368 (30.09.2010).
 • Gowin J., Jacyna-Witt wstępuje do PiS-u, http://www.inprincipio.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&szukaj=&s=&idx=32576 (1.08.2008).
 • http://wybory2007.pkw.gov.pl/SNT/PL/WYN/W/40.htm (21.10.2007).
 • Husaim-Sobecka Y., Małgorzata Jacyna-Witt: Szczecin otworzę na Wschód, http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101031/NWYBORY01/272867982 (31.10.2010).
 • Jacyna-Witt M., 20 lat samorządu. Czyli trochę wesoło i trochę smutno, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=8&bpm=0&blog=449&lg=1 (27.05.2010).
 • Jacyna-Witt M., Apel do wyborców, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=1&bpm=0&blog=31&lg=1 (19.10.2007).
 • Jacyna-Witt M., Czuję się dyskryminowana!, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=5&bpm=18&blog=244 (22.01.2009).
 • Jacyna-Witt M., Dla kogo Filharmonia?, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=9&bpm=0&blog=592&lg=1 (2.03.2011).
 • Jacyna-Witt M., Informacje z mediów o moim spotkaniu z prezydium Prawa i Sprawiedliwości, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=8&bpm=0&blog=480&lg=1 (1.08.2010).
 • Jacyna-Witt M., Nie ilość, a jakość!, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m= blog&bm=8&bpm=0&blog=540&lg=1 (15.11.2010).
 • Jacyna-Witt M., Nie potrafię (d)ocenić, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=6&bpm= 0&blog=269&lg=1 (28.04.2009).
 • Jacyna-Witt M., O mnie, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=1&lg=1.
 • Jacyna-Witt M., Oto ona!, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=6&bpm=0&blog=286&lg=1 (10.06.2009). Zob. też: Zasady debaty radnych Rady Miasta Szczecina, http://rada.szczecin.pl/img/radamiasta/zasady.pdf.
 • Jacyna-Witt M., Pierwsza debata prezydencka, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=8&bpm=0&blog=512&lg=1 (3.10.2010).
 • Jacyna-Witt M., Prezydent dla ludzi – hasło wyborcze z 2010 r., http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=11&lg=1.
 • Jacyna-Witt M., Program i finanse, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=8&bpm= 0&blog=515&lg=1 (11.10.2010).
 • Jacyna-Witt M., Stadion mógł być modernizowany od 2005 roku!, http://www.jacynawitt.pl/index.php?m=blog&bm=6&bpm=0&blog=242&lg=1 (21.01.2009).
 • Jacyna-Witt M., Szczecin jest nasz!, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=4&bpm=0&blog=199&lg=1 (25.09.2008).
 • Jacyna-Witt M., Teraz już na pewno! Akademia Sztuki est arrive!, http://www.jacynawitt.pl/index.php?m=blog&bm=8&bpm=0&blog=511&lg=1 (3.10.2010).
 • Jacyna-Witt M., Zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Jacyny-Witt, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=8&bpm=0&blog=509&lg=1 (29.09.2010).
 • Jacyna-Witt wystartuje w wyborach do Senatu, http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/773848,jacyna-witt-wystartuje-w-wyborach-do-senatu,id,t.html (11.02.2011).
 • Kapella M., Przeciw likwidacji szkół, http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=8150 (21.02.2005).
 • Kov, PiS i Od Nowa razem przeciwko Jurczykowi, http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3613752.html (12.09.2006).
 • Kowalewska J., Połowniak J., Kto chce rządzić Szczecinem? Porównaj kandydatów,http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,8480279,Kto_chce_rzadzic_Szczecinem__Porownaj_kandydatow.html (8.10.2010).
 • Król M., Słownik demokracji, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1989.
 • Majchrzak P., Małgorzata Jacyna-Witt zarejestrowała komitet wyborczy, http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/595654,malgorzata-jacyna-witt-zarejestrowala-komitetwyborczy,id,t.html (1.10.2010).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 26.09.2001 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23.09.2001 r., http://www.szczecin.pl/wybory/2001/senat.htm.
 • PAP/psd , Polacy preferują kandydatów niezależnych, http://www.deon.pl/wiadomosci/polska/art,4565,polacy-preferuja-kandydatow-niezaleznych.html (2.09.2010).
 • Podeszwik I., Kobiety w polityce: Małgorzata Jacyna-Witt, http://www.wszczecinie.pl/wywiady,kobiety_w_polityce_malgorzata_jacyna-witt,id-19194.html (30.05.2011).
 • Podeszwik I., Wywiad z Małgorzatą Jacyną-Witt, http://www.wszczecinie.pl/?page=artykul&id=16510 (25.09.2009).
 • Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów na Prezydenta Miasta Szczecin 2010 – I tura, http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C5503154F23849DA8583F4B9CB7C450F/protokol_PREZYDENT_I.pdf,(22.11.2010).
 • Rudnicki M., Kobieta Przedsiębiorcza: Dziś Małgorzata Jacyna-Witt, http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/ article?AID=/20110214/KOBIETAPRZEDSIEBIORCZA/761095970 (14.02.2011).
 • Sadowski Z.W., Szczecin. Piotr Krzystek i Małgorzata Jacyna Witt wystartują jako kandydaci niezależni?, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/szczecin_piotr_krzystek_i_malgorzata_jacyna_witt_wystartuja_160359.html (20.09.2010).
 • Sasinowski A., Jacyna-Witt wspiera Litwińskiego, http://www.24kurier.pl/Archiwum/2010/11/24/Szczecin/Jacyna-Witt-wspiera-Litwinskiego (24.11.2010).
 • Skawińska N., Jacyna-Witt: Po czasie zorientowałam się, że te wybory to zabawa, http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=77536 (29.09.2011).
 • Skawińska N., Małgorzata Jacyna-Witt chce zostać senatorem, http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=73400 (15.06.2011).
 • Staniewski D., Zmasowany atak radnej, http://www.24kurier.pl/Archiwum/2012/02/28/Szczecin/Zmasowany-atak-radnej (28.02.2012).
 • Szczepkowska M., Czy to już kampania?, http://24kurier.pl/FotoKurier/Czy-to-juz-kampania (2.09.2010).
 • Szczepkowska M., Kandydaci w sieci, http://www.24kurier.pl/W-Gazecie/Kandydaciw-sieci, (12.09.2010).
 • Teresa Krystyna Lubińska, http://www.smolec.pl/kobiety/teresa_lubinska.htm.
 • Whitmore W., Kostecka M., The Szczecinian przedstawia: Małgorzata Jacyna-Witt – Żelazna Dama Szczecińskiej Polityki, http://szczecinian.pl/2012/09/the-szczecinian-przedstawia-malgorzata-jacyna-witt-zelazna-dama-szczecinskiej-polityki/ (28.09.2012).
 • Wilczyński J., Jacyna-Witt startuje w wyborach do Senatu, http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=29363 (24.09.2007).
 • Wincławska M., Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji, Warszawa 2010.
 • Wybory samorządowe 2010 r., http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=12&lg=1.
 • Wyniki wyborów do rady miasta Szczecin, dn. 27 października 2002, http://www.szczecin.pl/wybory/2002/sklad.htm.
 • Wyniki wyborów do Rady Miasta Szczecin, http://www.renatazaremba.com/index.php/wazne/wiat/648-wyniki (22.11.2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1c00b75-fe8e-44c9-8a3f-e7cd34a4c077
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.