PL EN


2015 | 15 | 93-102
Article title

Multi-annual investment plans of Wrocław in the years 2015–2019. Directions of spending on the way to achieving the city’s development goals

Authors
Content
Title variants
PL
Wieloletni plan inwestycyjny Wrocławia w latach 2015– 2019. Kierunki wydatkowania środków w drodze osiągania celu rozwoju miasta
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Socio-economic development of a city depends highly on investment policy and finance abilities for realized projects. Permanent supply of funds for that goal is very important and it is possible because of strategic programming of expenses in a long-term period. In the MIP 2015–2019 for Wrocław expenses are concentrated on: transport, renovations and rebuilding of streets and public transportation; education; and also other subdivision tasks. Planned expenses will reduce development barriers of the city, assuring consistency of projects realization and they can help in realization of socio- -economic development strategy priorities. In the long term, the goals of the city development will be achieved. Consistent planning of the investment expenditure process affects the implementation of development and strategic challenges of the city, focuses funds on indicated tasks and allows for flexible redeployment of funds in the variable conditions of the global economy.
Year
Issue
15
Pages
93-102
Physical description
Contributors
author
References
 • Krajowa polityka miejska – projekt, wersja I, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, marzec 2014 r.
 • Krajowa polityka miejska, 2015, https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/polityka-miejska/ (date of access: 04.08.2015)
 • Markowski T., 2014, Perspektywa krajowa rozwoju miast i polityki miejskiej – aspekty teoretyczne i praktyczne, Nowy Sącz 14 maja 2014, http://www.pwsz-ns.edu.pl/ie/media/File/konferencja14.05.2014/Prezentacja_3_Tadeusz_Markowski.pdf (date of access: 04.08.2015).
 • Nowak M. J., Skotarczak T. (eds.), 2012, Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, CeDeWu.
 • Plany inwestycyjne Wrocławia za ponad 3 miliardy złotych, 2015, http://www.propertydesign.pl/architektura_przestrzen_publiczna/108/plany_inwestycyjne_wroclawia_za_ponad_3_miliardy_zlotych,3262.html (date of access: 04.08.2015)
 • Rudnicki A., 2010, Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta, Architektura, issue 3, https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i2/i4/i1/i7/r2417/RudnickiA_ZrownowazonaMobilnosc.pdf, p. 61-62, 65-66 (date of access: 04.08.2015)
 • The Strategy “Wroclaw in the Perspective 2020 Plus”, 2006, http://bip.um.wroc.pl/contents/content/330/5367 (date of access: 04.08.2015)
 • Tu Wrocław, http://www.tuwroclaw.com/mobile/article.php?a=22858 (date of access: 04.08.2015)
 • Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2015–2019, http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=VI/41/15 (date of access: 04.08.2015)
 • Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2015–2019 (Annex – VI 2015), http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=VI/41/15 (date of access: 04.08.2015).
 • Wrocław, Wieloletni Plan Inwestycyjny: 3 mld do wydania, 2015, http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/wroclaw-wieloletni-plan-inwestycyjny-3-mld-do-wydania,66943.html (date of access: 04.08.2015)
 • Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski – perspektywa 2035 Marzec 2012, www.pwc.pl/miasta (date of access: 04.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1c1d13a-bba0-40e4-a21a-261a141f8b82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.