PL EN


2017 | 3 | 74-95
Article title

Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do najbardziej popularnych destynacji turystyki pielgrzymkowej należą obecnie Rzym, Fatima, Santiago de Compostela, Jerozolima czy Lourdes, a w Polsce – Licheń, Częstochowa, Wambierzyce, Łagiewniki i inne. Odwiedzanie i wędrowanie do miejsc kultu świętych i błogosławionych jest nie tylko domeną zorganizowanych wyjazdów w ramach biur podróży czy grup wyznaniowych, ale także samodzielnych wypraw indywidualnych lub w małych grupach. Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji to cel chętnie wybierany przez tych, którzy decydują się na pokonanie znacznej odległości trasy pieszo. Szlak znaczony charakterystycznymi muszlami wiedzie do sanktuarium uznawanego przez chrześcijan za miejsce spoczynku św. Jakuba Większego przez wiele krajów Europy i jest nie tylko trasą pątników, ale także miejscem spotkań pielgrzymów różnej narodowości i wieku. Część z nich swoje doświadczenia zawiera w blogach podróżniczych, które współcześnie są jedną z najbardziej popularnych form podróżopisarstwa, dostępną także podróżnikom-amatorom. W artykule przedstawiono analizę wybranych blogów podróżniczych opisujących pielgrzymkę do Santiago de Compostela, zwłaszcza w odniesieniu do praktyk pisarskich, które pozwalają wpływać na czytelnika i wypływają ze specyficznego spojrzenia turystycznego.
Year
Issue
3
Pages
74-95
Physical description
Dates
published
2017-06-15
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
References
 • Bremer J., 2011, Przyczyny późnośredniowiecznego schyłku pielgrzymowania na przykładzie Santiago de Compostela, „Folia Turistica” „Filozofia podróży i turystyki”, nr 24, Kraków, s. 163-178
 • Burkot S., 1988, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Drzewiecki P., Credencial – paszport pielgrzyma – nowe zasady od kwietnia 2016 roku, caminodelavida.pl [20.04.2017]
 • Gawrycki M. F., 2010, W pogoni za wyobrażeniami. Próba interpretacji polskiej literatury podróżniczej poświęconej Ameryce Łacińskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Goch-Kenawy P., Ludzie blogi piszą, wpis na: http://post-turysta.pl/artykul/ludzie-blogi-pisza [19.04.2017]
 • Herbers K., Plötz R., 1993, Einführung: Spiritualität des Pilgerns im christilichen Westen, [w:] K. Herbers, R. Plötz, red., Spiritualität des Pilgerns, Gunter Narr Verlag, Tübingen, s. 7-24
 • Hope E., 2013, Blogi jako przestrzeń komunikowania na przykładzie blogów uczelnianych, „Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 157, Katowice, s. 22-33
 • Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Quirini-Popławski Ł., 2009, Pielgrzymki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (miejscowości, regionu), [w:] Górka Z., Zborowski A. (red.), Człowiek i Rolnictwo, Kraków, s. 311-320
 • Kozicka D., 2003, Wędrowcy światów prawdziwych: dwudziestowieczne relacje z podróży, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków
 • MacCannel D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza S.A., Warszawa
 • Maryl M., 2013, Blog jako „dziennik elektroniczny”. Analiza genologiczna blogów pisarzy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, Warszawa, nr 2, s. 87-110
 • Mazur A., 2010, Historia pielgrzymowania, [w:] Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), Turystyka religijna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 113-124
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. Kultour, Poznań
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomenu i oferty kulturowej turystyki religijnej, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 86-102
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej, „Folia Turistica”, nr 39, s. 67-101
 • Mróz F., 2016, Pielgrzymowanie polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba na początku XXI wieku, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń
 • Mruk W., 2014, O tym czy św. Franciszek modlił się u grobu św. Jakuba i o pierwszych minorytach pielgrzymujących do Composteli, [w:] A. Jackowski, F. Mróz, (red.) Święci i błogosławieni na drodze św. Jakuba : w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, Wydawnictwo "Czuwajmy", Kraków, s. 27-36
 • Nieroba E., Czerner A., Szczepański M.S, 2010, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Wyd. Scholar, Warszawa
 • Orzechowska-Kowalska K., 2013, Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 36-55
 • Puchnarewicz E., 2010, Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku, Wyd. Libron, Kraków
 • Różycki P., 2012, Kilka uwag o turystyce i pielgrzymowaniu, „Folia Turistica” „Turystyka religijna”, nr 27, Kraków, s. 161-178
 • Szczepkowska E., 2011, Blogi podróżnicze jako przejaw współczesnego „nomadyzmu”, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”, nr 7, Olsztyn, s. 118-133
 • Turner V., 2010, Proces rytualny. Struktury i antystruktury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 • Wieczorkiewicz A, 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków
 • Ziomek J., 1990, Retoryka opisowa, Wyd. Naukowe im. Ossolińskich, Wrocław
 • www.camino.net.pl [20.04.2017]
 • www.caminodesantiago.pl [20.04.2017]
 • www.camino-europe-pl.eu [20.04.2017]
 • www.caminoways.com [20.04.2017]
 • www.gronze.com/camino-ebro [20.04.2017]
 • www.jakobsweg.de/europa/frankreich/via-lemovicensis/ [20.04.2017]
 • Szymonia. Blog podróżniczy Szymona i Moni (www.szymonia.pl) [26.04.2017]
 • Łukasz Supergan. Podróże, góry, fotografia (www.lukaszsupergan.com) [26.04.2017]
 • Na walizkach (www.nawalizkach.com.pl) [26.04.2017]
 • Kinga on Tour (www.kinganowak.pl) [26.04.2017]
 • Kudłacze w podróży (www.kudlaczewpodrozy.pl) [26.04.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1c200d4-b0c1-4298-bba2-6dd493322c0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.