PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 109-125
Article title

STYLE PRZYWIĄZANIA KSZTAŁTOWANE W RODZINIE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECKA

Content
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
  • Blaim A. (1979), Biomedyczne problemy rozwoju dziecka, [w:] Ziemska M., Rodzina i dziecko, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Bowlby J. (2007), Przywiązanie, przekład Polaszewska- Nicke M., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Czub M. (2003), Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka, „Forum Oświatowe”, nr 2(29).
  • Gerhardt S. (2010), Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu, przekład
  • Radwan B., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Jacuńska M. (1979), Wychowanie małego dziecka w rodzinie, [w:] Ziemska M., Rodzina i dziecko, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Tryjarska B. (2010), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia
  • w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Włodarczyk E. (2016), Znaczenie wczesnodziecięcego przywiązania w diadzie ‘matka/opiekun- dziecko’, „Studia Edukacyjne”, nr 39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1dc3ea5-041e-4a7f-9d76-3928d7efbbb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.