PL EN


2013 | 16 | 4(61) | 94-101
Article title

Wynagrodzenie pośrednika jako warunek istotny przedmiotowo umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Authors
Title variants
EN
Remuneration of real estate agent as an objectively important condition of real estate contract in real estate management.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami należy uznać za odrębny rodzaj umowy nazwanej, której essentialia negotii tworzy zobowiązanie pośrednika do podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy określonej w umowie pośrednictwa oraz zobowiązanie zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. Każda umowa zlecenia, która w swej treści wypełnia essentialia negotii umowy pośrednictwa, jest de facto umową pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Nie nazwa bowiem, ale treść decyduje o charakterze umowy.
EN
Real estate contract should be regarded as a separate kind of nominate contract whose essentialia negotii creates obligation for an agent to undertake activities which will lead to concluding an agreement defined in real estate contract and obligation for a contractor to pay the remuneration. Every service contract which contains essentialia negotii of a real estate contract is in fact a real estate contract. For it is the contents not the term which constitutes the character of an agreement.
Year
Volume
16
Issue
Pages
94-101
Physical description
Dates
published
2013-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b20351bf-c7ff-4bfc-8d61-bf8ce8f357a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.