PL EN


2014 | 26 | 253-269
Article title

Teologia polityczna i średniowieczna figura króla

Authors
Content
Title variants
EN
The Political Theology and the Mediaeval Figure of a King
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present the mediaeval figure of a king and his power as a subject blessed with two kinds of body: a natural and a community body (political and, in a sense, a mystical one). The author of the text describes numerous changes in the understanding of a king’s power in the mediaeval centuries. The considerations of the essence of the figure of a mediaeval king are placed in the context of the ideas of contemporary political thinkers in order to show that politics needs symbols in all times. The symbolic character of a king is understood as an immortal and divine horizon; even if a king’s power was understood at that time in secular terms, it did not follow the desacralization of the person of a king. A mysticism of a king’s dignity was becoming less and less traditionally religious, but it was still a mysticism.
Year
Volume
26
Pages
253-269
Physical description
Contributors
 • Autorka jest doktorantką w Instytucie Filozofii UW
References
 • Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 2004.
 • Dąbska, Izydora, Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993.
 • Eliade, Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1994.
 • Filipowicz, Stanisław, Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988.
 • Hazard, Paul, Kryzys świadomości europejskiej 1680–1715, przeł. J. Lalewicz, A. Siemek, Warszawa 1974.
 • Kantorowicz, Ernst, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski i A. Krawiec, Warszawa 2007.
 • Leeuw, van der, Geradus, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1997.
 • Lewellen, T. C., Antropologia polityczna. Wprowadzenie, przeł. A. Dąbrowska i T. Sieczkowski, Kraków 2003.
 • Locke, John, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992.
 • Meier, Christian, Powstanie polityczności u Greków, przeł. M. A. Cichocki, Warszawa 2013.
 • Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.
 • Reale, Giovanni, Historia filozofii starożytnej, przeł. I. Zieliński, Lublin 2005, t. I.
 • Reale, Giovanni, Historia filozofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 1999, t. IV.
 • Roux, Jean-Paul, Król. Mity i symbole, przeł. K, Marczewska, Warszawa 1998.
 • Scattola, Merio, Teologia polityczna, przeł. P. Borkowski, Warszawa 2011.
 • Schmitt, Carl, Teologia polityczna, przeł. M. A. Cichocki, Warszawa 2000.
 • Taubes, Jacob, Teologia a teoria polityczna, przeł. R. Kuczyński, [w:] Apokalipsa i polityka. Eseje mesjańskie, tłumaczenie zbiorowe, Warszawa 2013.
 • Trevelyan, G. M., Historia Anglii, przeł. A. Dębnicki, Warszawa 1963.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b20a3884-9399-4b3b-a2ee-52841dd1c08b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.