PL EN


2012 | 2(18) | 75-85
Article title

Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Działania III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Title variants
EN
Supporting the competitiveness of small and medium enterprises in the Lodz region by financing investment projects under Measure III .2 Regional Operational Programme of Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the results of pilot study carried out in July 2011 among 180 small and medium-sized enterprises who were beneficiaries of Measure III.2 Raising innovativeness and competitiveness of enterprises of the Regional Operational Programme for the Lodz Region for the years 2007–2013. Preliminary results show a significantly positive impact of investment subsidies on innovativeness and competitiveness of the enterprises.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki sondażowego badania zrealizowanego w lipcu 2011 roku wśród stu osiemdziesięciu małych i średnich przedsiębiorstw będących beneficjentami Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. Wstępne wyniki wskazują na jednoznacznie pozytywny wpływ dotacji inwestycyjnych na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw.
Year
Issue
Pages
75-85
Physical description
Dates
online
2012-09-10
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b20b4fb9-2240-42c1-a78d-9dc94b87fe0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.