PL EN


Journal
2017 | 5 (72) | 9-22
Article title

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w kształceniu księgowych w świetle obecnych wymagań kompetencyjnych i prawnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest zbadanie metod stosowanych w nauczaniu rachunkowości poprzez przegląd literatury polskiej i światowej. Autorka identyfikuje ponadto obszar edukacji księgowych, który jest nieadekwatny do wymogów kompetencyjnych stawianych obecnie pracownikom działów księgowości. Fakt ten uzasadnia badaniem ankietowym, z którego wnioski potwierdzają zaobserwowaną rzeczywistość. Oprócz wskazania problemu, autorka proponuje również autorską metodykę, której wdrożenie może wesprzeć nauczanie studentów rachunkowości, stwarzając lepsze środowisko dla zdobywania kompetencji potrzebnych w zawodzie księgowego. Zaproponowane rozwiązanie zostało wstępnie przetestowane przez autorkę podczas prowadzonych przez nią zajęć z rachunkowości.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
9-22
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Apostolou, B., Dorminey, J.W., Hessel, J.M., Rebele, J.E. (2016). Accounting education literature review (2015). Journal of Accounting Education, 35, 20-55. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaccedu.2016.03.002
 • Chomuszko, M. (2017). Nowoczesny księgowy - nauczanie rachunkowości przy użyciu Excela. Kraków: Wydawnictwo Ridero.
 • Cicha, A. (red.). (2014). Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej. Warszawa: Wydawnictwo SKwP.
 • Czerwonka, E., Waszkuć, E. (2006). Metodyka nauczania przedmiotów, materiały szkoleniowe. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach.
 • Dyduch, A., Sawicka, J., Stronczek, A. (2014). Rachunkowość finansowa wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Gierusz, B. (2008). Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.
 • Gierusz, B. (2008). Zbiór zadań z rozwiązaniami. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.
 • Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (2010). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Kalwasińska, E., Maciejowska, D. (2011). Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kes, Z. (2011). Przykład wykorzystania programu MS Excel w nauczaniu rachunkowości zarządczej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 287(63), 73-79.
 • Kołaczyk, Z. (1999). Rachunkowość finansowa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Renata Ziółkowska (red.). (b.d.). Księgowanie zdarzeń gospodarczych - 30 porad ekspertów. PortalFK.pl. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
 • Messner, Z. (2016). Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Micherda, B. (2005). Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ossowski, M. (2014). Rachunek kosztów. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.
 • Seredyński, R., Krupa, M., Stawowy, A., Jałowicka-Madeja, S. (2009). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Spiceland, C.P., Spiceland, J.D., Schaeffer, S.J., III (2015). Using a course redesign to address retention and performance issues in introductory accounting. Journal of Accounting Education. 33(1), 50-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaccedu.2014.12.001
 • Spraakman, G., O'Grady, W., Askarany, D., Akroyd, C. (2015). Employers' perceptions of information technology competency requirements for management accounting graduates. Accounting Education, 24(5), 403-422.
 • Stylo, W., Niedospiał, J. (2002). Zasady rozliczania kosztów i zamówień. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "VESALIUS".
 • Trzepioła, K., (2007). Środki Trwałe i Wartości Niematerialne w MSSF/MSR. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Rachunkowości.
 • Willis, V.F. (2016). A model for teaching technology: Using Excel in an accounting information system course. Journal of Accounting Education. 36, 87-99. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaccedu.2016.05.002
 • American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2014). Core Competency Framework. Pobrane z http://www.aicpa.org/interestareas/accountingeducation/resources/pages/corecompetency.aspx
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b21335a5-72ab-4ad6-bd77-5c6e7cb8e585
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.