PL EN


2018 | 2 (73) | 55-66
Article title

Donald Trump w Polsce. Analiza dyskursu prawicowych tygodników opinii

Authors
Content
Title variants
EN
Donald Trump im Poland. Discourse analysis of right-wing opinion weeklies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza dyskursu prawicowych tygodników opinii na temat wizyty Donalda Trumpa w Polsce w lipcu 2017 roku. Autor podejmuje się zbadania trzech obszarów dyskursu: użycia językowych i retorycznych technik służących do opisu wizyty, rozpoznania potencjalnego wpływu wybranych mediów na postrzeganie przyjazdu prezydenta USA do naszego kraju przez ich czytelników (przekazywania idei) oraz opisania interakcji społecznych wynikających z tworzenia określonych typów dyskursów.
EN
This study is to present the discourse of Polish right-wing opinion weeklies on Donald Trump’s visit to Poland in July 2017. The author examines three areas of discourse: the use of linguistic and rhetorical techniques, selected magazines’ potential impact on their readers (transmission of ideas regarding the US President’s arrival to our country) as well as social interactions resulting from the creation of specific types of discourses.
Year
Issue
Pages
55-66
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/ Department of Media Anthropology, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw
References
 • Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008.
 • Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989.
 • Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym, Wrocław 2007.
 • Kłosińska K., Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa 2012.
 • Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2007.
 • Korolko M., Sztuka retoryki, Warszawa 1990.
 • Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie, Kraków 2008.
 • Maślanka J., Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Oniszczuk Z., Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 4 (47).
 • Polkowska L., Język prawicy, Warszawa 2015.
 • van Dijk T., Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2004.
 • Wasilewski J., Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2153aa2-4425-4b5c-8e85-fe2924a7f878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.