PL EN


2005 | 7 | 141-156
Article title

Specyfika informacji i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Authors
Content
Title variants
EN
Particularity of information and its role in company management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, jak ważna jest informacja w procesie zarządzania organizacją, jak wiele jest dokonywanych czynności uzależnionych od dobrego i sprawnie funkcjonującego systemu informacji strategicznej. Coraz częściej można się spotkać ze stwierdzeniem, że to właśnie informacja jest cenniejsza niż kapitał. Autor omawia pojęcie, rolę i rodzaje informacji oraz system zarządzania i system informacyjny jako kategorie ekonomiczne. Następnie analizuje rolę informacji w przedsiębiorstwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na informację strategiczną. Konkluduje, iż posiadanie informacji i systemu informacji strategicznej jest bardzo ważne w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
EN
The aim of this article is to show how important the information is in a process of company management, how many activities are being performed which depend on a good and efficient functioning of a strategic information system. More and more frequently we encounter the statement that it is information, which is more valuable than the capital. Basic concepts, such as data, information, knowledge — have been defined in the first part of the article. Next, the role of information in a company has been presented, with a particular attention paid to the issue of strategic information. Obtaining the right information and the system of strategic information become indispensable for a company since such knowledge will allow for efficient management of a company.
Year
Issue
7
Pages
141-156
Physical description
Dates
published
2005
Contributors
References
  • Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem - pozyskanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2003.
  • Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej - wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
  • Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu, uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
  • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
  • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Software.
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu - informatyka dla zarządzania. Metody, projektowanie i wdrażanie systemów, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
  • Sopińska A., Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999.
  • Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania - przewodnik, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b217ec47-08f6-4281-8a8b-eb5d38a11283
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.