PL EN


2014 | 166 | 67-77
Article title

Ślad ekologiczny jako nieekonomiczny miernik jakości życia społeczeństwa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Aim of this article is to introduce the concept of the ecological footprint, which is an expression of the environmental load and appropriation of its resources. For this purpose, the method used descriptive statistics and data analysis the studied phenomenon on a global scale. Currently living on ecological credit to satisfy their needs we need over 1.5 planets. Already today it requires concrete action towards sustainable trace the development and maintenance of 1.8 gha
Keywords
Year
Volume
166
Pages
67-77
Physical description
Contributors
author
References
 • Ecological Footprint Atlas, GFN 2010, http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/ Ecological_Footprint_Atlas.
 • Europa jest potężnym ekologicznym dłużnikiem, http://www.rp.pl/artykuł.
 • Europa 2007 Produkt Krajowy Brutto i ślad ekologiczny, www.footprintnetwork.org/ images/uploads/europa_2007_gdp_and_ef.pdf.
 • Kassenberg A., Wyzwania i możliwości dla rozwoju z punktu widzenia globalnych problemów ekologicznych, http://www.pte.pl/pliki/2/11/Artykuł_Akassenberg.pdf.
 • Pytko K., Liczba szczęścia, "Coaching Focus" 2012, nr 2.
 • Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska Agencja Środowiska, Bruksela, 20.09.2011.
 • "Więcej niż PKB - miary rozwoju zrównoważonego", Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Dz.U. UE, C100/53.
 • http://natropie.zhp.pl/indeks.php/nasz-zielony-footprint/.
 • http://ziemianarozdrożu.pl/artykuł/1602/Gin-planeta.
 • http://sladekologiczny.org/index.php.
 • http://g.forsal.pl/pl_wskaźnik rozwoju społecznego.
 • http://www.gospodarkasląska.pl/artykuł.
 • http://www.archiwum.ekologia.pl/2007/europejczycy_żyją_ponad_stan.
 • http://forsal.pl/artykuły/437914, zenith_optimedia_ rynek_reklamy_ na świecie.
 • http://ekonomia24.pl/artykuł70434.html.
 • http://www.nytimes.com/2008/04/16/bussiness/16leonhardt.html?_r=1.
 • WWF - Międzynarodowa Organizacja Ekologiczna, http://www.archuwum.ekologika.pl/ 2007/europejczycy_zyja_ponad_stan.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b21a8014-2bfa-43f7-b9ac-423cce78a653
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.