PL EN


2017 | 8 | 2 | 321-329
Article title

Bezpieczne programowanie w Javie – kontrola dostępu

Authors
Content
Title variants
EN
Security Programming in Java – Access Control
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiono praktyczne aspekty bezpiecznego programowania w języku Java. Zbadano znaczenie hermetyzacji jako kluczowego elementu kontroli dostępu do kodu źródłowego Javy. Przeprowadzono badania reakcji maszyny wirtualnej Javy (JVM) w zależności od różnych wariantów zastosowanych specyfikatorów dostępu. Wyniki badań dowodzą, że konstrukcja kodu źródłowego odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa oprogramowania.
EN
The article discusses some aspects of safe Java programming. The importance of encapsulation as a key element of access control for Java source code has been examined. JVM has been tested, depending on the variants of the access controllers used. Research shows that the design of Java code plays a vital role in ensuring the software security.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
321-329
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Zakład Systemów Informatycznych, Polska
References
  • Downey, A. (2012). Think Java. How to Think Like a Computer Scientist. Pobrane z: http://thin-kapjava.com (20.04.2017).
  • Gosling, J., Joy, B., Steele, G., Bracha, G., Buckley, A. (2011). The Java™ Language Specification. Java SE 7 Edition. ORACLE.
  • Górny, P., Krawiec, J. (2016). Cyberbezpieczeństwo – podejście systemowe. Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 2 (18), 75–89.
  • Krawiec, J. (2012). Zabezpieczanie danych. Część 3. Projektowanie systemów informatycznych. ITprofessional, 8, 60–64.
  • Schildt, H. (2014). Java The Complete Reference. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2203e78-7e7a-43db-b68e-20b6fa7ba139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.