PL EN


2011 | 2 | 15-27
Article title

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH – HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, ZAMIERZENIA

Content
Title variants
EN
FACULTY OF PEDAGOGICAL STUDIES – HISTORY, THE PRESENT AND PLANS FOR FUTURE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Jadwiga Kuczyńska- Kwapisz, prof. UKSW, przedstawia skrótowy zarys powstania uczelni, po czym charakteryzuje kierunek studiów pedagogika i kierowany przez nią Wydział, który jako odrębna jednostka uniwersytecka powstał w 2008 roku. Prezentacja obejmuje m.in. strukturę organizacyjną (katedry, ilość studentów, specjalizacje), kadrę dydaktyczną, działalność naukową (serie wydawnicze: Educatio i Labor, publikacje pracowników wydziału, przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych), uzyskane nagrody i wyróżnienia oraz działalność w zakresie współpracy międzynarodowej. Na zakończenie autorka odtwarza, jak doszło do zatrudnienia Profesora Bennera, i dziękuje mu za wkład wnoszony w kształtowanie życia naukowego Wydziału.
EN
The second volume of „Pedagogy Forum” is dedicated to Professor Dietrich Benner. In connection with this, the Dean of the Faculty of Pedagogical Studies at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw first draws a historical sketch of the institution’s founding, and then characterises pedagogy as a field of study and the department itself, which has only existed as a separate entity since 2008. The presentation includes the organisational structure (departments, number of students, specialisations), the academic staff, academic activities (publication series: Educatio and Labor, books by faculty employees, membership of national and foreign academic societies), awards and prizes received, and international cooperation. In conclusion, the Dean recalls how Professor Benner came be employed, and thanks him for the contribution he has made and continues to make in shaping the academic life of the Faculty.
Year
Issue
2
Pages
15-27
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b229fdd7-5c11-4624-ba36-bb5a4be711f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.